Obnovený rybník v krasu bude přívětivější k chráněné vrance

Adamov - Ochranáři revitalizují rybník v Josefovském údolí v Moravském krasu. Vytěžený sediment vytvoří prostor pro nové druhy ryb, výhody přinese i pro přísně chráněnou rybu vranku obecnou. Podle odborníků sice patří k nejošklivějším rybám, přesto je velmi cenná a její stavy neustále klesají. Vranka teď bude moci volně migrovat po proudu potoka.

Rybník v Josefovském údolí se rozkládá na zhruba 3 tisících metrech čtverečních, a protože leží v centru chráněné oblasti, nesmí být využíván k hospodářskému chovu ryb. Poslední léta ale neprospívala skoro žádným rybám – rybník byl totiž kompletně zanesený bahnem. „Co pamětníci pamatují, ani z žádných technických dat není zřejmé, že by se s rybníkem někdy něco dělalo, že by byl odbahňován. Léta provozu zanesla celý rybník sedimentem, takže tady vlastně přestal klasický život ryb,“ vysvětlil Jan Waidhofer ze Školního lesního podniku Mendelovy univerzity ve Křtinách.

Video Hovoří zoolog Roman Zajiček z AOPK ČR
video

Hovoří zoolog Roman Zajiček z AOPK ČR

Začaly proto práce na obnově historického rybníčku – do února 2014 by měla zmizet většina bahna, počítá se s vyštěrkováním dna a obnovou stavidel. Úprava vodní plochy přijde na 1,3 milionu korun. „Rybník by měl zůstat přírodní, protože je na území rezervace. Nebude nijak komerčně využíván, začne plnit estetickou a krajinotvornou funkci,“ řekl Waidhofer.

Do rybníka se vrací život 

Obnovený rybník bude přívětivější k rybám i dalším živočichům. „Z části sedimentu, který neodtěžíme, vznikne takzvaný litorál, což je plocha mělké vody, která se prohřívá a je vhodná například pro obojživelníky a mnohé bezobratlé,“ popsal zoolog Roman Zajiček z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Aby se bahno z litorálu nedostávalo do hlubší, odbahněné části rybníka, je na dně vytvořena palisáda z dřevěných kůlů. 

„V rybníce samozřejmě potřebujeme i hlubší vodu, aby obsádka ryb mohla přezimovat,“ dodal Zajiček s tím, že z rybníka díky obnově zmizí nepůvodní druhy ryb, jako třeba karas stříbřitý. „Do budoucna bude obsádka pouze z místně příslušných druhů, jako je kapr, lín, plotice a na ně navazující dravé ryby jako například štika a candát,“ vyjmenoval Zajiček.

Zvláštní pozornosti se při rekonstrukci dostalo i chráněné rybce – vrance obecné. Nově rybník propojí s Křtinským potokem pětimetrový rybochod - vodní kaskáda, která umožní vrankám putovat mezi spodní a horní částí toku. 

Vranky mají velkou tlamu a bizarní vzhled. Ryba je poměrně malá, měří kolem 10 centimetrů, a žije přisedlým způsobem u dna, nejčastěji v proudící studené vodě. Vranky lze najít pouze v přírodě téměř nedotčené člověkem. V Moravském krasu to je rybník v Josefovském údolí a říčka Punkva. Na vrance si rád pochutná například pstruh, který je rybě přímým predátorem. Kdysi používali rybáři vranky jako návnadu při lovu lososovitých ryb, což je nyní kvůli jejich přísné ochraně zakázané.