Vodohospodáři snížili bobří hráz. Ohrožuje čističku odpadních vod

Šumperk - Vodohospodáři dnes odstranili část bobří hráze na Bratrušovském potoku v Šumperku, která ohrožovala nedalekou čistírnu odpadních vod. Sto šedesát centimetrů vysokou hráz snížili o polovinu. Umožnilo jim to předběžné opatření, které vydal olomoucký krajský úřad. Zástupci povodí však i nadále usilují, aby hráz u čistírny mohli odstranit celou. Obávají se totiž, že ji čilá bobří rodina rychle zase dostaví.

„Buď se teď bobři přestěhují jinam, anebo hráz dostaví. Jsou schopni to zvládnout i do tří dnů,“ řekla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Podle ní budou vodohospodáři usilovat o odstranění celé hráze. Lhůta pro vyřízení však trvá dva měsíce.

Vodohospodáři tvrdí, že bobří hráz způsobuje zvýšení hladiny v toku, který poté zaplavoval objekt čistírny odpadních vod. Velké problémy by čističce mohla hráz způsobit především při jejím dalším navýšení nebo při vyšších srážkách. V krajním případě údajně hrozí, že voda bude neregulovatelně protékat čističkou a vyřadí ji z provozu.

Výjimku kraje na snížení hráze už Povodí Moravy letos využilo na říčce Nemilanka v Olomouci, kde bobří hráz nebezpečně zvýšila hladinu toku a voda začala zaplavovat kanalizaci a prosakovat do sklepů domů.

Bobr evropský se v povodí Moravy objevuje již od pramenných oblastí toků v Jeseníkách. Zvláště hojně se rozmnožuje v Litovelském Pomoraví, vyskytuje se také v povodí Labe, Odry, Dyje a Dunaje. Po jihoamerické kapybaře je to druhý největší hlodavec na světě, který je dokonale uzpůsobený k životu ve vodě. Své hráze bobři budují kvůli zvýšení hladiny nad vchodem do nory, která jim umožňuje snadnější transport potravy a brání promrznutí vody až na dno.

Jedná se o chráněný živočišný druh, a to v Česku i ve světě. Jeho návrat po přechodném vyhubení je ale spojen i se škodami. Bobři narušují protipovodňové a rybniční hráze, ucpávají koryta potoků a řek, likvidují stromy i zemědělské plodiny. Povolení k odstřelu zatím ale nikdo nedostal.

 

Video Reportáž Evy Knajblové
video

Reportáž Evy Knajblové