Říčka Bílovka teče v novém korytě

Novojičínsko – Po půlstoletí se část říčky Bílovky na dolním toku v Poodří vrací z regulovaného do přírodního koryta. Jeho část sice musely vyhloubit stavební stroje, tok ale v podstatě kopíruje původní trasu, která zanikla kvůli zemědělské činnosti.

Ochránci přírody čekali dlouhá léta, až první desítky litrů vody natečou do staronového koryta Bílovky. Ta změnila svou podobu v šedesátých. letech minulého století, kdy ji stavbaři svedli do regulovaného kanálu a zemědělci původní koryto na lukách zasypali. Teď se voda vrací zpět do přírodního stavu. Kanál ale zcela nezanikne. „Dělení vody by mělo být v poměru tři ku jedné ve prospěch staré Bílovky,“ informuje investiční referentka Povodí Odry Helena Musilová.

Video Reportáž Michala Poláška
video

Reportáž Michala Poláška

„Navracíme řeku přírodě a předpokládáme, že se tím navrátí celá řada druhů, které neměly vhodné podmínky v upraveném korytě,“ míní vedoucí Chráněné krajinné oblasti Poodří Petr Birklen a má na mysli například ryby, které se dříve proti proudu Bílovky dostat nemohly, protože jim v tom bránily vysoké splavy v regulovaném kanále. „Předpokládáme, že Bílovkou budou migrovat reofilní druhy, čili proudomilné druhy ryb, a vytvoří se jim taky takové zvláštní prostředí, kde se budou moci i vytírat a tak dále, dodává Bohumír Lojkásek z Katedry biologie a ekologie Přírodověděcké faktulta Ostravské univerzity.

Obnova pěti kilometrů dolního toku Bílovky vyšla na 48 milionů korun. Úplné napuštění koryta předpokládají vodohospodáři v řádu několika dní.