AVÍZO: Říjnová vědecká kavárna na Univerzitě Pardubice

Studenti Univerzity Pardubice pořádají další z řady úterních neformálních večerů přibližujících svět moderní vědy – Science Café aneb Na slovíčko s vědcem. Večer na téma Čeští svobodní zednáři ve XX. století se uskuteční v úterý 15. října v 19:00 hodin v Klubu 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České).

Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. ve své přednášce Čeští svobodní zednáři ve XX. století nastíní některé klíčové momenty spojené s existencí svobodného zednářství u nás v první polovině 20. století, současně se pokusí zasadit tento fenomén do širšího společenského a politického kontextu, stejně jako o srovnání s podobnými spolky, které teprve po roce 1918 získaly plnou legalitu.

Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. je historička a přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v Ústavu českých dějin vykonává funkci zástupkyně ředitele a zároveň je vedoucí Semináře moderních dějin. Je autorkou stejnojmenné knihy „Čeští svobodní zednáři ve XX. století“.

Science Café na Univerzitě Pardubice
Science Café na Univerzitě Pardubice

„Tématika svobodného zednářství je v širší veřejnosti dodnes spojena s mnoha nehistorickými výmysly a představami. Z části je tomu tak proto, že se první zednáři sice objevili v osvícenské době, ale jejich kořeny sahají až do raného novověku, sami pak mnohdy svou existenci vztahují až ke starověku, a navíc zednářství standardně patřilo k “tajným„ společnostem“, vysvětluje doc. Čechurová.

Cyklus neformálních diskusních večerů vědců a zájemců o vědu a vědění z řad široké veřejnosti je zasvěcený společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dává návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat odborníků na to, co je zajímá.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice