Lékařská fakulta přednáší pro studenty gymnázia

Ostrava – Studenti Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě si zkoušejí, jaké je studovat vysokou školu. Tuto jedinečnou možnost jim nabízí Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Prostory, laboratoř i pedagogy poskytuje gymnazistům zdarma. Nejmladší ostravská fakulta chce díky projektu vyhledávat nadané žáky a usnadnit jim začátky studia na vysoké škole.

Studenti Jazykového gymnázia Pavla Tigrida ještě nesložili maturitní zkoušku. Přesto usedají do vysokoškolských lavic Lékařské fakulty Ostravské univerzity, aby se seznámili s tím, co je může čekat za rok. Kromě odborných přednášek absolvují studenti i praktická cvičení, při kterých si mohou vyzkoušet veškeré vybavení, kterým fakulta disponuje. „Gymnazisté mají  možnost si manuálně vyzkoušet metodiky, které se v současné době běžně používají na klinikách, v nemocnicích, například základní vyšetření krve,“ představuje projekt vyučující z Katedry fyziologie a patofyziologie Pavol Švorc.

„Jsem z toho nadšená, v praktické části je to úplně něco jiného, než se o tom učíme ve škole,“ pochvaluje si studentka Jazykového gymnázia Pavla Tigrida Tereza Ekrtová. „Na naší škole roste zájem o studium přírodovědných oborů a taktéž o medicínu. Tento projekt je výborný způsob, jak studenty připravit na budoucí přijímací řízení,“ dodává pedagog Aleš Mazurek.

Video Reportáž Alexandry Přečkové
video

Reportáž Alexandry Přečkové

Pracovníci Katedry fyziologie a patofyziologie čerpali inspiraci v zahraničí, kde je taková forma studia na rozdíl od České republiky běžná. Ostravské studenty čekají na půdě fakulty téměř dva semestry, během kterých mohou zjistit, zda se skutečně chtějí v budoucnu věnovat právě medicíně. „Lékařská fakulta je dost obtížná. Studenti mohou díky projektu zjistit, zda mají ke studiu u nás předpoklady, a pokud ne, mohou se přihlásit na školu, která jim bude vyhovovat více,“ shrnuje pozitiva projektu děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Jaroslav Horáček.

Do projektu Ostravské univerzity se zatím zapojila jediná, pilotní škola. Pokud fakulta získá od studentů Jazykového gymnázia Pavla Tigrida kladné ohlasy, chtěla by stejnou možnost nabídnout i dalším středním školám.