Pražský okruh, nájemné či trest smrti - jak to vidí ČSSD, Suverenita a Nezávislí?

Praha - Dostavba Pražského okruhu je v nedohlednu. Jeho dokončení je však prioritou pro občany i politiky. Doprava v hlavním městě je přetížená a při uzavírkách i chaotická. Na dokončení by se proto mělo zapracovat co nejrychleji, shodli se lídři politických stran Štěpán Stupčuk za ČSSD, Jiří Ratvaj za Aktiv nezávislých občanů a Petr Hannig, zastupující Suverenitu - stranu zdravého rozumu, v pořadu ČT Politické spektrum. Shoda naopak nepanuje u trestu smrti, kde se politici bojí justičních omylů a nenávratnosti rozhodnutí.

Prioritou každé vlády by měl být sociální smír. V praxi to znamená konec rozkrádání a přihrávání zakázek vlivným osobám českého státu. Kauzy, které v posledních letech vypluly na povrch, byly plné balíčků peněz s úplatky. Výsledek? Velmi silný odklon občanů od politiky a sílící nedůvěra ve vládní instituce. To se podle všech tří hostů Politického spektra musí změnit. Když se podaří nastolit opět sociální smír, bude většina rozumných plánů vlád přijímána s chutí, a ne s nedůvěrou.

Fungoval, nebo nefungoval stát v minulosti?

Stát si prý příliš pečlivě v minulosti nepočínal. „Doposud stát dobře nefungoval. Míra frustrace veřejnosti ze správy věcí veřejných je explicitní. Všechny strany by měly o nápravu věcí veřejných usilovat,“ říká Stupčuk. Hannig nicméně upozornil, že od roku 1998 do roku 2006 byla ČSSD vládní stranou, které velely postavy jako Gross, Špidla či Zeman. Stupčuk poté doplnil, že jeho výrok se týkal posledních sedmi let.

Motta zástupců stran:

Štěpán Stupčuk z ČSSD: „Pro ČSSD je v Praze důležitá problematika dostavby Pražského okruhu. Je potřeba, aby se stát do této oblasti zapojil aktivně, aby byl silniční okruh dostavěn v co nejkratším čase s využitím prostředků EU. Stát rezignoval na to, aby byl okruh dokončen. Finanční prostředky na jeho dokončení byly použity na jinou výstavbu. Problém s pozemky stát neřeší.“

Jiří Ratvaj, Aktiv nezávislých občanů: „Naší hlavní prioritou není vyhrát volby. Prioritou je, aby volby vyhrál nejlepší program, který pomůže občanům i státu. Chtěli bychom, aby se primátor hl. města Prahy stal členem vlády.“

Petr Hannig ze strany Suverenita - Strana zdravého rozumu: "Mohli jsme být Švýcarskem střední Evropy, nyní jsme díky lupičům na pokraji kolapsu. Navrhujeme rozšíření trestní odpovědnosti do roku 1993 pro tuneláře i politiky, co jim tunely svými zákony legalizovali. Zavedeme trest smrti za brutální zločiny a terorismus, navíc zastavíme nespravedlivé exekuce."


Nájemné

Výše nájemného je diskutovaným tématem politiků. Někdo je považuje za příliš vysoké, jiný zase za nízké. Petr Hannig vidí ve vysokém nájemném problém. Spousta domů je pak podle něj zbytečně prázdých. „Od začátku 90. let nebylo nikdy pravicové hospodářství. Kdyby na začátku byla deregulace nájemného, byly by dnes nájmy daleko nižší. Uměle se pořád navyšovalo o 10 či dvacet procent. U nás jsou vysoké nájmy, nezačal zde svobodný trh s byty v minulosti,“ prohlásil.

Podle Jiřího Ratvaje by se mělo stanovit, jaký by měl být ekonomický nájem, neboť nájem vychází z ekonomiky. ČSSD to však považuje za neproveditelné. Stejně tak negativně se sociální demokraté spolu s Aktivem nezávislých občanů postavili k trestu smrti, který je kontroverzním tématem téměř ve všech zemích. Hlavním problémem je fakt, že jde o nevratné rozhodnutí a v případě justičního omylu o velmi citlivou věc.

Video Politické spektrum: ČSSD, Suverenita a Aktiv nezávislých občanů
video

Politické spektrum: ČSSD, Suverenita a Aktiv nezávislých občanů