Další šance pro lidi z azylových domů

Strahovice – Armáda spásy dala lidem bez domova další šanci začít nový život. Na farmě ve Strahovicích na Opavsku právě dokončila rekonstrukci domu, který byl v havarijním stavu. Bydlet a hospodařit na statku budou muži, kteří žijí momentálně v azylových domech. 

Do klasického venkovského stavení se přestěhují obyvatelé azylových domů, kteří zdevastovaný dům svépomocí opravili. „Rekonstrukce, která na domě proběhla, byla vysilující. Každý si vyzkoušel všechno, co měl, a naučil se to, co neuměl. Museli jsme odvézt dvacet vleček suti,“ informuje vedoucí farmy Strahovice Pavel Mytych.

Dům se podařilo zrekonstruovat pomocí odborné firmy za necelý rok a necelých 750 tisíc korun. „Člověk, který je bez domova, tady může i bydlet. Na základě pravidel azylového domu nesmí v těchto prostorách pít,“ uvádí oblastní ředitel Armády spásy Tomáš Surovka.

Bydlení v novém domě mohou získat jen ti, kteří budou spolu dalšími obyvateli azylových domů pracovat na statku, starat se o zvířata a hospodařit na poli. „Tady se učí pracovat se zvířaty, ale nejen to, máme nějaké polnosti. Snažíme se o to, abychom byli soběstační v rámci zvířat, které tady máme. Potom se ty výrobky i prodávají,“ vysvětluje Martin Mika z Armády spásy.