Olomoucký kraj láká učně na stipendium

Olomoucký kraj – Olomoucký kraj láká studenty středoškolských technických oborů na stipendium. Přilepšení ke kapesnému schválili radní tento týden učňům oboru elektrotechnické a strojně montážní práce. Podle velkých firem totiž zaměstnanci tohoto odvětví v regionu chybí.

Elektrotechnické a strojně montážní práce vyučuje jediná střední škola v Olomouckém kraji, a to Střední škola technická a zemědělská v Mohelnici. O tříletý učňovský obor ale není velký zájem. Letos nastoupilo do prvního ročníku šest zájemců, a škola ho tak musela spojit s ročníkem druhým, který navštěvuje osm učňů. Jedním z nich je Jan Bílek, který sice vystudoval gymnázium, ale poté se přihlásil i do učení. „Chtěl jsem se naučit něco, co se dá použít v praktickém životě. Přece jen, vysokou školu má dnes kdekdo,“ vysvětluje.

Jan Bílek zjistil to, co si kraj, stát i úřady práce uvědomují už delší dobu, že je zaměstnanců v technických profesích nedostatek. Potvrzuje to i největší zaměstnavatel v regionu, mohelnický Siemens, pro který pracuje více než osm set techniků. „Určitě bychom našli uplatnění pro více takových lidí, máme i vlastní vývoj elektromotorů, takže potřebujeme lidem ve výrobě vlastně zvýšit kvalifikaci,“ ředitel Siemens Elektromotory Mohelnice Pavel Pěnička.

Video Reportáž Moniky Bezuchové
video

Reportáž Moniky Bezuchové

Kraj přiděluje stipendia technickým oborům i na žádosti zaměstnavatelů. Podpořil tak už třiadvacet odvětví. Jen za loňský školní rok přiznal peníze více než 1 800 žákům. „Jemný mechanik optik byl přímo na požadavek Meopty Přerov, dále cukrář a kominík,“ uvádí hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil (ČSSD).

Učeň si může při studiu přilepšit až pěti sty korunami měsíčně. Za vyznamenání na konci školního roku může získat až pět tisíc korun. Podle podporovaných škol se investice začíná vyplácet. „Obor obráběč kovů – nástrojař, který máme nyní podporovaný, je teď z pohledu veřejnosti vnímán jako zajímavý,“ dodává statutární zástupce Střední školy technické a zemědělské v Mohelnici Radek Vymlátil.

Pro přiznání stipendia musí žadatelé počítat s dodržováním přísných pravidel: nesmí mít neomluvenou absenci, kázeňský postih nebo sníženou známku z chování.