Město Ostrava zmapovalo svůj vzduch

Ostrava – Město Ostrava zná své ovzduší. Na sedmém ročníku každoroční konference představilo výzkum, podle kterého až polovina znečištění putuje na Ostravsko z polské části Slezska. Kromě investic do dopravního obchvatu města a výměny kotlů v domácnostech je právě ve společných projektech s Polskem podle Ostravy hlavní klíč ke zlepšení ovzduší ve městě.

Obyvatele Ostravy i letos čekají typické smogové dny, ve kterých nebude radno otevírat okna nebo absolvovat dlouhé procházky městem. Město Ostrava si nechalo zmapovat příčiny znečištěného ovzduší od odborníků. „Je třeba dostavět dopravní infrastrukturu kolem města, to jsou investice Ředitelství silnic a dálnic, státu. Je třeba dodělat všechny cesty, protože jsme zjistili, že bezemisní zóny jsou úplně k ničemu,“ uvádí náměstek primátora Ostravy Dalibor Madej (ODS). „Vliv lokálních topenišť je větší, než jsme předpokládali. Závěr konference je takový, že pokud dokážeme nasměrovat poměrně malé peníze do lokálních topenišť, uděláme za málo peněz hodně práce,“ informuje primátor města Ostravy Petr Kajnar (ČSSD).

Ostrava si nechala zpracovat novou modelaci proudění vzduchu z Polska a do Polska. „Na modelaci je vidět, jak Moravská brána dýchá, jak jde znečištění z Polska a do Polska, ale jak jde výrazně větší znečištění k nám z Polska, než od nás tam,“ vysvětluje autor modelace ze společnosti Envirta Jiří Bílek. „Ono to vypadá tak, že si v podstatě vyměňujeme příliš velké množství škodlivin a že třeba polovinu toho, co si vyrobíme sami, k nám ještě připutuje z toho Polska. Jsou to obrovská čísla,“ dodává Bílek.

Jednání s Polskem zatím konkrétní projekty nepřineslo. Do zlepšení ovzduší se v regionu investuje, nejvíce z peněz Evropské unie. Odborníci se ale shodují, že recept na rychlé zlepšení neexistuje. „Ten stav je zhruba stejný. Některý rok je to horší, některý rok zase lepší, ale to je dáno spíše počasím,“ vysvětluje Petr Jančík z Katedry ochrany životního prostředí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Idylické podzimní počasí beze smogu vydrží podle meteorologů do konce tohoto týdne. Smogovou situaci lze letos na Ostravsku čekat nejdříve na přelomu října a listopadu.