Horní Dunajovice: život mezi vinicemi

Horní Dunajovice – První listina, která zmiňuje souvislost mezi vínem a Horními Dunajovicemi na Znojemsku, pochází už ze 14. století. Vinařskou tradici dodnes zosobňují nejen vinice a sklípky, ale i kládový lis, který zdobí náves u obecního úřadu a patří mezi technické vinařské památky.

Nejstarší dokument zmiňující se o víně v Horních Dunajovicích je z roku 1386, kdy bohatý rychtář Lazar ze Znojma se svým společníkem koupili „ves s polnostmi, lesem, tvrzí a vinicemi“. Víno a vinohrady od té doby zmiňují desítky vlastnických, darovacích či soudních listin. Například v roce 1552 darovala paní Johanka z Jelení, vdova po Jindřichovi Březnickém, dvě části vinohradu v „Nové hoře nad Želeticí“. 

V roce 1565 byly Horní Dunajovice a Domčice, které později srostly v jednu obec, povýšeny králem Maxmiliánem II. na městečko s významnými výsadami. V darovací listině Johanky z Ludanic z roku 1567 se dozvídáme, že v městečku byl horný, který měl na starosti místní vinohrady. Kromě běžné zemědělské práce na polích se obyvatelé věnovali ve značné míře právě vinohradnictví. 

  • Kostel v Horních Dunajovicích
    Kostel v Horních Dunajovicích autor: Jan Rychetský, zdroj: ČTK
  • Tvrz v Horních Dunajovicích
    Tvrz v Horních Dunajovicích autor: Jan Rychetský, zdroj: ČTK

Viniční trati Stará hora a Frédy, na kterých se víno pěstuje dodnes, dokumenty poprvé zmiňují už roku 1672. Trať Frédy se rozkládá na téměř čtyřech desítkách hektarů. Patří ke špičkovým tratím první kategorie s přívlastkem terroir, tedy místům, která díky podloží, půdě, počasí, vodě a slunci vínu dodávají jeho charakteristické rysy. Plná třetina trati Frédy patří odrůdě Svatovavřinecké. 

V těsném sousedství Fréd je viniční trať Stará hora. Na třech desítkách hektarů v nadmořské výšce 270 až 300 metrů, jsou vysázené odrůdy v poněkud chudší skladbě - největší zastoupení má se 66 procenty Veltlínské zelené, třetinu tvoří Muller-Thurgau a zbylá čtyři procenta odrůda Aurelius.

Horní Dunajovice žijí vínem. A ze sedmisetleté historie je zřejmé, že tamní vinaři mají ve své tradici na co navazovat.

Video Tři minuty z Horních Dunajovic
video

Tři minuty z Horních Dunajovic