U Starého Města našli archeologové vampýra

Staré Město - Takzvaný vampýrský hrob našli archeologové ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Od podobných nálezů se liší nezvyklou polohou kostry. Patřila ženě, které se staří Moravané z neznámého důvodu báli.

Rozbitá lebka, ruce s prsty pod bradou. Ze zbytků nohou je patrné, že je starší ženě někdo pod koleny svázal do polohy, v jaké se přebalují děti. V zemi na Uherskohradišťsku leží skoro dvanáct století. „Jedná se o polohu skrčence, které sice známe z doby Velké Moravy, ale ti vždycky leželi na bocích. Na pravém, na levém. Tady tato žena byla vtlačena do malé zemní jamky na zádech, řekli bychom až surově,“ popsal nezvyklý nález archeolog z Moravského zemského muzea v Brně Luděk Galuška. 

Ženini současníci ji měli nejspíš za vampýra. Děsila je i po smrti. Proto ji svázali a pochovali tak, aby se místo za sluncem na východ dívala na studený sever. „Mohla to být žena postižená zdravotně, mohla to být ale i žena postižená po stránce psychické - například s epilepsií. Prostě jevem, který si oni za svého života nedovedli vysvětlit,“ dodal Galuška.

Video O nálezu hovoří archeolog Luděk Galuška
video

O nálezu hovoří archeolog Luděk Galuška

Poslední neprobádaný pozemek v okolí nově stavěného kostela začali archeologové zkoumat v parném létě. Dva metry pod zemí našli stovky úlomků velkomoravské keramiky a nejnověji pozůstatky kovářské dílny. Teď jejich práce končí. Naopak o pár ulic dál je volá práce, se kterou nepočítali: dělník při opravě vodovodu náhodou objevil dvě stříbrné náušnice. 

Nejnovější nálezy ze Starého Města čekají měsíce konzervování a zkoumání. V příštím roce se s nimi budou moct seznámit návštěvníci staroměstského památníku nebo Moravského zemského muzea v Brně.