Oslavy 28. října v Boskovicích

Výročí vzniku samostatného státu si boskovičtí občané spolu s představiteli města připomněli v odpoledních hodinách 28. října u Masarykova pomníku před Městským úřadem. Uctili tak již 95. výročí této události z roku 1918. Slavnostní náladu navodil dechový orchestr Boskověnka, jenž před patnáctou hodinou zahrál několik řízných pochodů.

Akci zahájil ředitel Kulturních zařízení města PaedDr. Oldřich Kovář: „Naše setkání zahájíme státní hymnou.“

28. říjen v Boskovicích
28. říjen v Boskovicích
Více fotek
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5172/517181.jpg
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5172/517182.jpg
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5172/517189.jpg

Rozezněly se slavné tóny naší státnosti a Skauti nastoupeni po obou stranách pomníku vzdali svým pozdravem čest.

28. říjen v Boskovicích
28. říjen v Boskovicích
Více fotek
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5172/517187.jpg
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5172/517190.jpg

Slavnostní projev přednesl starosta města Ing. Jaroslav Dohnálek. Připomenul úlohu T. G. Masaryka (1850 – 1937), Edvarda Beneše (1884 – 1948) a M. R. Štefánika (1880 – 1919) při sestavování vlády v roce 1916 a protirakouský odboj. Vzpomenul významnou úlohu zahraničních legií: „Bez vlivu legionářů bychom dnes výročí vzniku samostatného státu neslavili.“ Pak zmínil Tříkrálovou deklaraci 1918, generální stávku 14. října téhož roku, vyhlášení samostatnosti na Václavském náměstí 28. října. Vyzdvihl čest, vlastenectví, mravní vědomí tehdejších představitelů. Na závěr krátce zhodnotil páteční a sobotní volby: „Věřím, že se novým politikům podaří ozdravit republiku, jako tenkrát Masarykovi.“

28. říjen v Boskovicích
28. říjen v Boskovicích
Více fotek
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5172/517180.jpg
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5172/517195.jpg
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5172/517183.jpg

Děti ze Základní školy Boskovice přednesly několik básní.

28. říjen v Boskovicích
28. říjen v Boskovicích
Více fotek
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5172/517196.jpg
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5172/517193.jpg

S věnci k pomníku našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka pak postupně přicházeli představitelé jednotlivých organizací. Skauti, Sokolové, zástupci Svazu bojovníku za svobodu a s úklonou za potlesku přihlížejících pietně položili věnce.

28. říjen v Boskovicích
28. říjen v Boskovicích
Více fotek
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5172/517199.jpg
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5172/517197.jpg
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5172/517198.jpg

Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek na závěr poděkoval všem: „Jsem rád za velkou účast, myslím, že jsme důstojně uctili památku našeho prvního prezidenta. Za město Boskovice děkuji.“

28. říjen v Boskovicích
28. říjen v Boskovicích
Více fotek
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5173/517203.jpg
 • 28. říjen v Boskovicích autor: Luboš Sušil, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5173/517201.jpg

Dechový orchestr Boskověnka spustil Masarykovu oblíbenou Ach synku, synku. Poté muzikanti zahráli ještě dva řízné pochody, čímž akci slavnostně zakončili.

28. říjen v Boskovicích
28. říjen v Boskovicích

 Luboš Sušil, Boskovice