Příbramský „skok přes kůži“

16. října se v příbramské sokolovně uskutečnil slavný „skok přes kůži“. Studenti SPŠ tak udělali první krok k úspěšnému ukončení studia a byli přijati do cechů. Studenti odpoledne absolvovali průvod městem. Večer, před přijetím do cechů, museli splnit úkol, na který se více než měsíc připravovali. Zahrnoval nácvik písní nebo absolvování tzv. lišáckého večera, při němž se seznamovali s ostatními členy hornického spolku. K tradičním obřadům patřilo také svěcení tupláku, jako hold havířskému nápoji, nebo střelba kuší do terče ve tvaru tetřeva. Program vyvrcholil aktem zvaným skok přes kůži, který dokresluje osobité tradice hornického řemesla.

Video V Příbrami ožily hornické zvyky
video

V Příbrami ožily hornické zvyky