S prvním sněhem vyrazí do Beskyd i Jeseníků vlčí hlídky

Ostrava - Takzvané vlčí hlídky vyrazí do beskydských i jesenických lesů. Budou mapovat výskyt chráněných vlků, rysů a medvědů. Zároveň budou pátrat po stopách pytláků, kteří jsou hlavními nepřáteli těchto vzácných šelem.

Během zimy bude po rysech, vlcích a medvědech pátrat asi sto padesát dobrovolníků. Do hor vyrazí s prvním sněhem, ve kterém lze zvěř dobře stopovat. Předtím je čekají dvě školení. Jedno bude o víkendu na Morávce v Beskydech.

„Kromě stop zvěře mají členové hlídek za úkol všímat si také nelegálních návnad ohrožujících tato vzácná zvířata,“ řekl Miroslav Kutal z Hnutí Duha, které hlídky už čtrnáct let organizuje.

Letos poprvé akci rozšíří i do Jeseníků. Při pravidelném procházení terénu dobrovolníci vyhledávají pobytové znaky, což jsou stopy, trus, srst, kořist velkých šelem, ale i dalších chráněných druhů, jako je jeřábek či tetřev.

„Dobrovolníci odebírají vzorky pro analýzy DNA či potravy, na vytipovaná místa instalují fotopasti, které umožňují dlouhodobé sledování pohybu velkých šelem,“ doplnil Kutal.

Podle posledních odhadů žije v Beskydech až deset rysů, pět vlků a tři medvědi. Beskydy jsou jediným místem v Česku, kde žijí všechny tři tyto šelmy.

Zatímco rysa lze spatřit i jinde, medvěda a vlka je možné vystopovat jen v beskydských lesích, kam se tato zvěř často zatoulá ze sousedního Slovenska. Cestu jim však ztěžují silnice s hustým provozem, ale hlavně pytláci.

Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný jsou v Česku chráněni a jsou také předmětem ochrany Evropského společenství. CHKO Beskydy je zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem. Jejich počet v Česku souvisí se stavem populace na Slovensku a v Polsku.

Největším nepřítelem těchto zvířat je člověk. Ilegální lov vážně ohrožuje jejich přežití. Odborníci zdůrazňují, že velké šelmy mají v našich lesích své místo. Jsou důležité především pro regulaci spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci poškozují listnaté a smíšené lesy a brání jejich přirozené obnově.

Miroslav Kutal z Duhy dodal, že projektu se za čtrnáct let zúčastnily stovky dobrovolníků, kteří strávili v terénu tisíce hodin. „Asi patnáct dobrovolnických míst máme letos ještě volných,“ doplnil Kutal.