Autor populární výuky matematiky přišel na hodinu do ostravské školy

Ostrava – Na českých základních školách stoupá zájem o unikátní metodu výuky mezi dětmi často neoblíbené matematiky. Jejím autorem je profesor Pedagogické fakulty Karlovy univerzity Milan Hejný, který dnes zavítal i do Ostravy.

Žáci třetí třídy Základní školy Matiční využívají v hodinách matematiky speciální metodu. Podívat se na takovou netradiční hodinu přijel i autor netradiční formy výuky, profesor Milan Hejný. Metoda vede děti k logickému uvažování a hledání strategií. „Analyzovat, dokazovat, argumentovat, komunikovat, rozkládat problém na dílčí problémy a ty dílčí problémy řešit. Prostě rozvíjet intelekt dítěte,“ vysvětluje Milan Hejný.

Video Reportáž Alexandry Přečkové
video

Reportáž Alexandry Přečkové

Pravidla matematiky nepředává učitel, ale objevují je sami žáci na konkrétních příkladech. Žáci třetí třídy ZŠ Matiční tuto novou metodu používají od září. Metoda je totiž stavěná tak, že se s ní dá začít v první, nebo právě ve třetí třídě. S výzkumným týmem profesora Hejného úzce spolupracuje Ostravská univerzita, zatím jako jediná v republice. Renáta Zemanová z Pedagogické fakulty tak žáky třetí třídy sama učí, aby si teorii ověřila v praxi. „Já jsem ji původně chtěla učit jako alternativu, ale dneska už tradiční matematiku nechci, neumím a nedaří se mi učit, propadla jsem této metodě,“ uvádí pedagožka Katedry matematiky s didaktikou, Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Renáta Zemanová.

I v jiných předmětech se někteří učitelé snaží vyučovat jinak než tradičně. Využívají například genetickou metodu výuky čtení, při které se prvňáčci neučí slabiky, ale hlásky. To je podle odborníků přirozené, čtení a psaní jde pak údajně dětem velmi rychle.