Hasiči z Náchoda - Bělovse uspěli v celostátní soutěži

V úterý 5. 11. 2013 si zástupci Sboru dobrovolných hasičů Běloves převzali ocenění a finanční prémii ve výši 10.000 Kč za 3. místo v celostátní soutěži „Dobrovolní hasiči roku 2013,“  do které se v polovině tohoto roku přihlásili s projektem „Rescue camp 2012“.

Do soutěže se zapojilo 112 sborů a 52 jednotek dobrovolných hasičů. Odborná porota vybrala padesátku finalistů. O vítězích nakonec svým hlasováním rozhodla veřejnost. Vítězné pořadí (SDH, Východ Čech): 1. SDH Březová, 2. SDH Višňová, 3. SDH Běloves.

Hasičské sbory přihlašovaly nejpřínosnější akce, které zvyšují prestiž sboru, rozvíjejí komunitní život v obci či městě nebo jinak napomáhají k šíření dobrého jména dobrovolných hasičů. Běloveští hasiči přišli s netradičním projektem hasičsko-záchranářského dvoutýdenního vzdělávacího kurzu, v rámci kterého se dospívající mládež seznamovala s prací základních i ostatních složek Integrovaného záchranného systému.

Součástí projektu bylo kupř. i taktické cvičení, v rámci kterého děti měly prakticky ověřit své již získané dovednosti. Dle okolností měly za úkol uhasit požár, z trosek hořící a zakouřené budovy vyhledat osoby a poskytnout jim předlékařskou první pomoc.

Jiří Polák, jednatel a kronikář SDH Běloves; Fotografie jsou ze srpnového cvičení mladých hasičů v Náchodě (2. 8. 2013)