Nábytek na VŠB-TUO bude

Ostrava – Studenti Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava mají po dnešku šanci, že nový semestr začnou v budově, která už je dostavěná, ale zavřená. Chybí v ní totiž nábytek. Neúspěšné firmy z veřejné zakázky se odvolaly k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který spor teprve před pár dny rozhodl.

„Padá mi velký balvan ze srdce, protože jsme rok a půl na tento okamžik čekali. Čekala na to celá fakulta,“ rektor Ivo Vondrák. Problém spočíval v tom, že se na antimonopolní úřad obrátily firmy, které neuspěly ve veřejné soutěži na dodávku nábytku. Studenti, doktorandi i kantoři se museli tísnit  v nevyhovujících podmínkách.

Nový bude prostor se sedacími hnízdy, které budou studenti využívat v okamžiku čekání na pracovníky studijního oddělení. Dole v přízemí bude Katedra elektrotechniky, jejíž pracovny se začnou vybavovat nábytkem už na začátku Nového roku.

Video Reportáž Ivy Piskalové
video

Reportáž Ivy Piskalové

„Většina židlí je typizovaná, ale převážně na zakázku budou stolové sestavy a kancelářský nábytek. Personálně jsme připraveni a montážní čety jsou nachystány,“ tvrdí ředitel ZK Design Petr Zděblo. „Dle dnes podepsané smlouvy by měla být dokončená realizace interiéru do 7. března 2014. V případě, že firma nedodrží termín, bude za každý den zpoždění sankcionována dvaceti tisíci korunami,“ dodává proděkan pro výstavbu a spolupráci s průmyslem VŠB-TUO Jan Žídek.

Budova za jednu miliardu čeká na studenty už více než rok. Tak dlouho trvalo řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který až před několika dny rozhodl, že zakázku, která byla plánována na 47 milionů korun, může dostat firma, která původně veřejnou soutěž vyhrála.