Nový žebříček znečišťovatelů od Arniky: ArcelorMittal, Teva, Rockwool

Ostrava - Moravskoslezský region je nejznečištěnější v Česku, i když loni v oblasti poklesly emise polétavého prachu. Vyplývá to z dat, které firmy nahlásily do Integrovaného registru znečišťování. Ekologické sdružení Arnika už podeváté sestavilo ze zveřejněných dat žebříček největších znečišťovatelů.

Mezi těmi největšími na severní Moravě a ve Slezsku se dlouhodobě drží ArcelorMittal Ostrava, opavská farmaceutická společnost Teva a bohumínský výrobce izolací Rockwool. Všechny firmy ale své emise u řady sledovaných látek snížily. Naopak Třinecké železárny zvýšily množství úniků rakovinotvorných látek.

„Za zmínku stojí i fakt, že Evraz Vítkovice Steel dostal od krajského úřadu odklad na odprášení svého provozu, takže bude moct Ostravany další rok a půl zasypávat prachem,“ uvedl mluvčí sdružení Arnika Vratislav Vozník. Upozornil na to, že Evraz vypustil více látek, které poškozují reprodukční systém lidí, a ArcelorMittal Ostrava zase zvýšil produkci extrémně nebezpečných dioxinů.

Huť společnosti ArcelorMittal v Ostravě
Zdroj: ČTK
Autor: Petr Sznapka

Naopak pozitivní dopady ekologizace vidí vedoucí havířovské pobočky Arniky Jan Nezhyba u množství prachu, protože v roce 2012 klesla jeho produkce zhruba o 170 tun, od roku 2010 o 710 tun.

„Další pokles ale zazdili úředníci a politici na krajském úřadu, protože povolili odklad ekologizace Evrazu. Podnik, který měl v roce 2005 miliardový zisk, se teď vymlouvá na krizi a peníze na odprášení musíme financovat z našich daní. Přitom peněz na snížení prachových emisí měl dost a plíce Ostravanů si od dalších desítek tun prachu mohly oddechnout už před lety,“ podotkl Nezhyba.

Data do Integrovaného registru znečišťování jako veřejně přístupné databáze hlásí jednotlivé provozy. „Jde o podstatný nástroj pro lidi, úředníky i politiky, jak monitorovat stav životního prostředí. Průmysl se dlouhodobě snaží prosadit změny zákona a omezit tak své povinnosti k ohlašování nebezpečných látek i takzvané prahové množství, které už musejí hlásit. Tím by ale lidem upřeli právo na informace," vysvětloval vedoucí programu Toxické látky a odpady Jindřich Petrlík z Arniky.

Arnika kritizuje, že v registru chybí konkrétní údaje o tom, kolik jednotlivé provozy vypouští benzo-a-pyrenu, což je rakovinotvorná látka.

Třinecké železárny
Zdroj: ČTK
Autor: Jaroslav Ožana

„Doufáme, že vzhledem k vážnosti situace v Moravskoslezském kraji přistoupí nová vláda a parlament na to, aby byla látka doplněna na seznam chemických látek ohlašovaných do registru,“ uvedl Nezhyba. Dodal, že povinnost přiznávat tuto látku mají například ve Francii, v USA anebo v Kanadě.

 

Video Reportáž Michala Poláška
video

Reportáž Michala Poláška