Problémy s navrácením řidičského průkazu

Orlová – Stále více lidí žádá o vystavení řidičského průkazu v zahraničí. Pokud o něj ale například ze zdravotních důvodů na čas přijdou, musí ho v zahraničí i odevzdat. Jeho navrácení nebo získání oprávnění v České republice pak ovšem nemusí být vůbec jednoduché. 

Panu Rostislavu Maňákovi zakázal letos na jaře lékař ze zdravotních důvodů na půl roku řídit motorová vozidla. Protože pracuje v Německu, požádal už před deseti lety o německý řidičský průkaz. „Česká strana poslala do Německa dopis, ať mi řidičský průkaz ze zdravotních důvodů odeberou, tak jsem ho odevzdal,“ uvádí pan Maňák.

V současné době už pan Maňák řídit může, podle lékařů je v pořádku. A protože je momentálně především doma v Orlové, požádal o tuzemské řidičské oprávnění. Na příslušném úřadě doložil doklad, o kterém byl přesvědčený, že dostatečně prokáže jeho nárok. „Z Německa mi napsali, že řidičský průkaz nevlastním a že jsem ho odevzdal. Také mi písemně potvrdili, že v Německu nemám žádné problémy,“ tvrdí pan Maňák.

Video Reportáž Ivy Piskalové
video

Reportáž Ivy Piskalové

Takový doklad ze zahraničí ale úředníkům na Odboru dopravy orlovského městského úřadu  nestačil. „Řízení dosud není ukončeno a žadatel může dále dokládat důkazy na podporu svých tvrzení,“ vyjádřila se Zuzana Ožanová z Městského úřadu Orlová. Pan Maňák už ale neví, jak má dál postupovat. „Nikdo mi nic neřekl, nikdo se k tomu nevyjádřil,“ stěžuje si. „Měl by předložit výpis z registru řidičů. Pokud nemá potřebné doklady o tom, že má řidičské oprávnění z Německa, tak s tím nemůžeme pohnout,“ informuje mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Potřebné doklady z Německa musí pan Maňák doložit do čtvrtého prosince, kdy mu vyprší třicetidenní lhůta, kterou úřad na vyřízení žádosti podle zákona má. Pokud to do té doby nestihne, úřad v Orlové mu český řidičský průkaz nevydá. Pan Maňák má potom právo odvolat se ke krajskému úřadu.