Problémy s navrácením řidičského průkazu

Orlová – Stále více lidí žádá o vystavení řidičského průkazu v zahraničí. Pokud o něj ale například ze zdravotních důvodů na čas přijdou, musí ho v zahraničí i odevzdat. Jeho navrácení nebo získání oprávnění v České republice pak ovšem nemusí být vůbec jednoduché. 

Panu Rostislavu Maňákovi zakázal letos na jaře lékař ze zdravotních důvodů na půl roku řídit motorová vozidla. Protože pracuje v Německu, požádal už před deseti lety o německý řidičský průkaz. „Česká strana poslala do Německa dopis, ať mi řidičský průkaz ze zdravotních důvodů odeberou, tak jsem ho odevzdal,“ uvádí pan Maňák.

V současné době už pan Maňák řídit může, podle lékařů je v pořádku. A protože je momentálně především doma v Orlové, požádal o tuzemské řidičské oprávnění. Na příslušném úřadě doložil doklad, o kterém byl přesvědčený, že dostatečně prokáže jeho nárok. „Z Německa mi napsali, že řidičský průkaz nevlastním a že jsem ho odevzdal. Také mi písemně potvrdili, že v Německu nemám žádné problémy,“ tvrdí pan Maňák.

Takový doklad ze zahraničí ale úředníkům na Odboru dopravy orlovského městského úřadu  nestačil. „Řízení dosud není ukončeno a žadatel může dále dokládat důkazy na podporu svých tvrzení,“ vyjádřila se Zuzana Ožanová z Městského úřadu Orlová. Pan Maňák už ale neví, jak má dál postupovat. „Nikdo mi nic neřekl, nikdo se k tomu nevyjádřil,“ stěžuje si. „Měl by předložit výpis z registru řidičů. Pokud nemá potřebné doklady o tom, že má řidičské oprávnění z Německa, tak s tím nemůžeme pohnout,“ informuje mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Potřebné doklady z Německa musí pan Maňák doložit do čtvrtého prosince, kdy mu vyprší třicetidenní lhůta, kterou úřad na vyřízení žádosti podle zákona má. Pokud to do té doby nestihne, úřad v Orlové mu český řidičský průkaz nevydá. Pan Maňák má potom právo odvolat se ke krajskému úřadu.