Kroměříži UNESCO svědčí

Kroměříž – V pondělí to bude celých patnáct let od okamžiku, kdy byl kroměřížský Arcibiskupský zámek a zahrady zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zápis přinesl Kroměříži evropské i státní peníze na obnovu Podzámecké a Květné zahrady.

Město Kroměříž ve spolupráci se správou zámku o zápis na seznam UNESCO usilovali několik let. „Po zápisu jsme se ale začali rozhlížet po světě a po jiných památkách UNESCO. Uvědomili jsme si, že kroměřížské památky jsou jedinečné, ale uvědomili jsme si i naše handicapy," řekl Krčma.

V minulosti je památky v Kroměříži udržovaly pravidelně, historické prameny dokazují, že památky se asi každých 50 let dočkaly větší investice. „Poslední takovýto zásah ale byl v 60. letech 20. století. Pak je tu dluh v turistické infrastruktuře, jehož odstranění není v naší moci. Podařilo se mnohé, například přivedení dálnice ke Kroměříži, což se musíme naučit vytěžit. Velký dluh je stále v tom, že se nepodařilo přesvědčit širší regionální komunitu o tom, že cestovní ruch je odvětvím s velkou perspektivou," doplnil kastelán.

Zájem turistů o Kroměříž po zápisu na listinu UNESCO pochopitelně výrazně vzrostl. Zámek a zahrady se podle kastelána v návštěvnosti drží na stálých číslech. „Vstupenek jsme letos prodali kolem 110.000. K tomu ale musíme připočítat i Podzámeckou zahradu, kam je přístup volný. V minulých letech jsme její návštěvnost odhadovali na 300.000 až 400.000 lidí. Letos pamětníci tvrdí, že nepamatují tak obrovskou návštěvnost, troufáme si mluvit až o půlmilionu návštěvníků," dodal Krčma.

Budoucnost vypadá pro Kroměříž dobře. Příští rok bude završen evropskými fondy podpořený projekt Národního centra zahradní kultury, kde dotace činí téměř 337 milionů korun.

Práce v Podzámecké zahradě jsou téměř hotovy. Bylo postaveno nové zahradnictví, opravují se mostky a příští rok má být pořízena technologie na kompostování. V druhém patře zámku vznikl Kabinet hudby a Kabinet zahradní kultury. Zámek má moderní návštěvnické centrum se vstupní expozicí.

Interiér kroměřížského zámku je dodnes stejný jako v roce 1983
Zdroj: ČT Brno

Hlavní část prací se ale týká Květné zahrady. Začaly i terénní práce, jejichž výsledkem bude obnova Králičího kopce, Ptačí voliéry i Holandské a Pomerančové zahrady. Dělníci pracují na vstupním objektu zahrady a na obou historických sklenících. Stojí zde nový produkční skleník, opravena byla budova se zázemím pro zahradníky.

Takřka hotovy jsou práce v Podzámecké zahradě, kde bylo postaveno nové zahradnictví, opravují se mostky a příští rok má být pořízena technologie na kompostování. Zámek má moderní návštěvnické centrum se vstupní expozicí. V druhém patře zámku vznikl Kabinet hudby a Kabinet zahradní kultury.

Národní centrum zahradní kultury v Květné zahradě otevře v září barokní slavnost. „Jsme nyní připraveni a vzděláni na to, abychom šli s našimi památkami do světa," řekl kastelán Martin Krčma.