Před 440 lety byly položeny základy univerzity v Olomouci

Olomouc – Přesně před 440 lety, 22. prosince 1573, získala jezuitská kolej v Olomouci právo poskytovat univerzitní vzdělání a příslušné tituly. Tím byly položeny základy nejstaršího předchůdce současné Palackého univerzity v Olomouci, která je díky tomu nejstarší školou tohoto druhu na Moravě a po Univerzitě Karlově druhou nejstarší v celé zemi.

Olomoucká kolej Tovaryšstva Ježíšova byla založena už v roce 1566. Po pouhých sedmi letech existence jí císař Maxmilián II. udělil promoční právo, čímž ji povýšil na univerzitu. První studenti se na školu zapsali v říjnu 1576.

Sedmnácté století univerzitě přineslo několik zásadních okamžiků. Po stavovském povstání byla přechodně uzavřena, a během následující třicetileté války přišla o svou bohatou knihovnu. Poválečné období však znamenalo éru nebývalého rozvoje.

Vědecká knihovna v Olomouci
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Zrušením jezuitského řádu v roce 1773 přešlo olomoucké vysoké učení pod státní správu a nedlouho poté bylo přesunuto do Brna. Tento stav trval jen několik let, načež se škola sice vrátila zpět do Olomouce, ale už jako pouhé lyceum.

Status univerzity si škola vydobyla zpět v roce 1827. Růžová budoucnost ji ale přesto nečekala. Postupné uzavírání jednotlivých částí vyvrcholilo roku 1860 opětovným zrušením univerzity, ze které zůstala pouze samostatná teologická fakulta.

Univerzita Palackého v Olomouci
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Znovuzrození, tentokrát snad již definitivního, se univerzita v Olomouci dočkala v únoru 1946. Od té doby také ve svém názvu nese jméno významného historika a politika předminulého století Františka Palackého.

V dnešní době má univerzita celkem 8 fakult a přes 23.000 studentů. Probíhá intenzivní výstavba nových budov, instaluje se moderní zařízení do laboratoří i učeben a funguje intenzivní spolupráce s univerzitami po celém světě na poli vědeckých výzkumů i při výměně studentů. Vznikají nová výzkumná centra a dochází ke stále intenzivnějšímu propojování vědeckého výzkumu s praxí.