Vánoční koncert v Košticích

V sobotu 21. 12. v podvečer se kostel sv. Antonína v Košticích naplnil k prasknutí, nedočkaví diváci z Koštic i přespolní stáli i v přístavku, ba dokonce před kostelem. Nejprve koštické děti zapískaly na zobcové flétny. Pak koštická škola a školka předvedla nádherné nastudování živého zpívaného betléma. Svatá rodina, pastýři, anděl i tři králové byli prostě nepřekonatelní! Za roztomilým vystoupením se skrývala několika měsíční usilovná práce dětí i učitelek. Odměnou byl aplaus všech úpřítomných. Vrcholem večera byl adventní koncert pěveckého sboru Melodie z Libochovic, který zazpíval skladby duchovní, např. roráty, i světské, všechny silně zapůsobily na posluchače. Koncert končil společným zpěvem koled.

Návštěvníci kostela si mohli znovu prohlédnout koštický obecní betlém, který zůstane vystaven celé vánoční období.

Čtvrtá adventní neděle v Želevicích u zvoničky zakončila tradiční akci rozsvícení čtyř svící a stromečků, každý v jedné vesnici sdružené pod obec Koštice  (Vojničky, Koštice, Vojnice, Želevice).
O Štědrý den v 22 hodin se občané Koštic sešli v kostele, kde si společně zazpívali tradiční české koledy, totéž ve 24 hodin občané Vojnic v kapličce Anděla Strážce.

26. 12. odpoledne opět ve Vojnicích se bude konat tradiční vánoční besedování a zpívání.
 
Irena Hellerová, Koštice