Zahájení Tříkrálové sbírky: Arcibiskup Graubner požehnal koledníkům

Veselí nad Moravou – Každoroční setkání olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera s koledníky ve Veselí nad Moravou dnes odpoledne zahájilo Tříkrálovou sbírku v regionu. První koledníci se v ulicích objeví hned na Nový rok. Vloni Češi vybrali rekordní částku - bezmála 77 milionů korun.

V olomoucké diecézi sbírku symbolicky zahájilo setkání olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera s koledníky v kostele ve Veselí nad Moravou. Požehnání koledníkům začalo ve 14 hodin. Tradičně na něj přišlo několik desítek dětí i dospělých. „Chci udělat druhým radost. Třeba v Africe je to hodně potřeba, protože mají málo jídla,“ vysvětlil, proč se zapojil, osmiletý Šimon Sváček.

„Děti se učí říct si o dobrou věc, což není vždycky jednoduché. Člověk se stydí, takže po sociální stránce jim to velmi prospívá,“ popsal další z přínosů ředitel Charity ve Veselí nad Moravou Petr Kolařík.

Video NO COMMENT: Zahájení Tříkrálové sbírky
video

NO COMMENT: Zahájení Tříkrálové sbírky

V brněnské diecézi, která zahrnuje část jižní Moravy a Vysočiny, sbírku zahájí až 3. ledna při tradičním žehnání koledníkům na Petrově. „Do loňské sbírky se zapojilo také 12 tisíc koledníků. Bez jejich úsilí bychom sbírku neuskutečnili. Vítáme proto každého dobrovolníka, který by chtěl ke sbírce přispět,“ řekl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. V době konání sbírky vyráží do ulic měst a obcí po celé zemi téměř 50 tisíc dobrovolníků. Koledují vždy v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna.

Jak poznat koledníky?

Tříkráloví koledníciKoledníky Charity lze rozpoznat podle průkazky (pověření) vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

(zdroj: Tříkrálová sbírka)


Výtěžek letošní sbírky byl rekordní - Češi do kasiček vhodili bezmála 77 milionů korun. Peníze charita každoročně rozděluje na projekty, které pomáhají nemocným, lidem se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni nebo dalším sociálně potřebným.

Rozdělování peněz má jasná pravidla, většina peněz zůstává v regionu, kde byly vybrány. Na jižní Moravě by peníze měly přispět třeba na nákup nábytku a cvičné kuchyně pro lidi s mentálním postižením, autismem a s kombinovaným postižením v Denním stacionáři Effeta v Brně, na provoz Linky důvěry blanenskou charitou nebo na pokrytí nákladů tišnovské charity, které má se zajištěním péče pro lidi s mentálním postižením.

Tříkrálový koncert

Poděkováním koledníkům, partneTříkrálový koncertrům i všem drobným dárcům a příznivcům je tradiční Tříkrálový koncert, který opět v přímém přenosu odvysílá ČT1 v neděli 5. ledna 2014 od 18:00.

Z Hudební scény Městského divadla v Brně zazpívají stovkám koledníků Vladimír Mišík, Chinaski, Mandrage a Anna Veselovská. Už tradičně zastanou moderátorské role Martina Kociánová a Jan Čenský.

Chybět nebudou ani reportáže z míst, kde Tříkrálová sbírka pomáhá. Diváci tak nakouknou do života paní, která po několika letech na ulici dostala novou šanci, nebo zjistí, jak fungují služby pro lidi s Alzheimrovou nemocí i co vlastně znamená pojem chráněná dílna.

(zdroj: Tříkrálovásbírka.cz)