V ulicích se po roce znovu objevili Kašpar, Melichar a Baltazar s kasičkou

Brno – Už počtrnácté vyrážejí děti v převlecích Kašpara, Melichara a Baltazara do ulic měst a obcí koledovat. Tříkrálová sbírka tradičně pomáhá nemocným, lidem se zdravotním postižením, seniorům nebo matkám s dětmi v tísni. Sbírku odstartovalo před několika dny požehnání od olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

V převlečení za tři bájné mudrce z východu chodí dobrovolníci, především děti, dům od domu a lidem přejí vše nejlepší do nového roku, zazpívají koledu a zároveň jim dají možnost přispět do zapečetěné pokladničky.

Děti i dospělí, kteří je doprovázejí, se rozhodli pomáhat zdarma. „Všem koledníků chci poděkovat za jejich osobní rozhodnutí k obětavosti a popřát jim, aby si tento svůj milosrdný skutek užili co nejkrásněji a nic jim ho nekazilo. Klienti charity budou v roce 2014 výnos sbírky velmi potřebovat,“ uvedl hlavní koordinátor sbírky Marek Navrátil.

Jak poznat koledníky?

Tříkráloví koledníciKoledníky Charity lze rozpoznat podle průkazky (pověření) vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

(zdroj: Tříkrálová sbírka)


Většina peněz pomůže v regionu, kde byly vybrány. Charita už má teď vytipované projekty, kterým by ráda pomohla. Na jižní Moravě jde třeba o peníze pro blanenskou charitu na provoz Linky důvěry, ve Zlínském kraji zase o peníze žádá azylový dům pro lidi bez přístřeší ve Valašském Meziříčí. Zhruba desetinu prostředků využije charita v zahraničí. Vloni byl výtěžek sbírky rekordní – Češi vybrali téměř 77 milionů korun.

Součástí sbírky je tradičně také Tříkrálový koncert, který v neděli 5. ledna od 18 hodin v přímém přenosu vysílá ČT1.

Jak přispět, když nepotkáte koledníky?

Tříkrálová sbírka Charity Česká republikaPřispět do sbírky můžete také zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777)