Charita Ostrava se letos zaměří na pomoc seniorům i bezdomovcům

Ostrava – Charita Ostrava chystá v letošním roce několik projektů, které mají pomoci zlepšit podmínky života například seniorů, lidí bez domova nebo umírajících. Důležitá bude rekonstrukce dvou domů pro seniory za 31 miliónů korun, už v lednu chce charita zprovoznit nový vstup do nízkoprahového denního centra pro bezdomovce v Ostravě-Vítkovicích.

„Připravujeme nové vstupní prostory s hovornou i lepším technickým zázemím jak pro uživatele, tak pro personál. V současné době je tam naprosto neúnosná situace vstupu do objektu, kde je velice úzký prostor a lidé tam přicházejí přes zavřenou železnou bránu. Je to technicky naprosto nevyhovující," řekl ředitel charity Martin Pražák.

Celkové náklady na rekonstrukci byly zhruba 1,2 milionu korun. Vstup do zařízení se navíc přesune z Lidické do Zengrovy ulice. „Domníváme se, že to pomůže i nedaleko stojící základní umělecké škole, kam chodí děti," podotkl Pražák.

Pacienti v hospici
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Změny čekají i Hospic sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích. Ten dostane nové vybavení a jeho zdravotnický personál projde školením, a to nejen z charity, ale z i ostravských nemocnic. „Chceme v průběhu roku a půl vyškolit 250 zdravotních sester. Celý projekt je zaměřený na podporu hospicové myšlenky, která si klade za úkol zajistit důstojné prožívání závěru života lidí, ať už jsou doma, v nemocnicích nebo v domovech pokojného stáří," řekl Pražák.

Částečná rekonstrukce proběhne i v nízkoprahovém denním centru pro děti a mládež v Ostravě-Dubině. „Objekt potřebuje nová okna i úpravu elektroinstalace," dodal Pražák.

Zaměstnanci charity třídí oblečení
Zdroj: ČT Brno

Klienty takzvaných startovací bytů, které jsou mezistupněm při přechodu z azylového domova do běžného bydlení, čeká vybudování tréninkových prostor. Centrum vznikne v suterénu charitního objektu v Kořenského ulici ve Vítkovicích.

„Lidé se tam budou moci učit pracovat například na počítači, budou tam mít i kuchyňku, kde se budou učit vařit, a součástí prostor bude i dílna," uvedl Pražák. K vybudování tréninkového centra by měly pomoci peníze získané při nynější Tříkrálové sbírce.

Charita Ostrava zaměstnává 250 kmenových zaměstnanců a 60 externistů. Loni hospodařila se zhruba 100 miliony korun, část nákladů pokryla dotace ministerstva práce a sociálních věcí. Další peníze získává charita od města Ostravy, více než 50 procent pak tvoří vlastní zdroje, jako jsou příjmy od uživatelů, zdravotních pojišťoven nebo například dárců.