Kristus žehnej tomuto domu. Na dveřích se objevuje tříkrálová zkratka

Jižní Morava – Příchodem Tří králů dnes vrcholí Vánoce, věřící si připomínají slavnost Zjevení Páně. První neděli po Třech králích pak Vánoce definitivně skončí. Svátek Tří králů je dnes svázán s dobročinnou sbírkou, podle tradic ale koledníci obcházeli domy a žehnali jim – na dveře se dodnes píše zkratka K†M†B†. Co přesně znamená a kde vlastně oni tři králové vládli?

Tradice praví, že se narozenému Ježíškovi přišli klanět králové. Nebyli to však žádní vládci, ale mudrcové a hvězdopravci, kteří z postavení hvězd vyčetli, že se narodí nový král Izraele. Příchod Tří králů tak upomíná na okamžik, kdy se Ježíš Kristus dal rozpoznat jako člověk nejen izraelskému lidu, ale všem – věřícím i jinověrcům.

V evangeliích se přitom nemluví ani o králích ani o tom, kolik jich bylo. Poprvé tři mudrce zmínil až ve 3. století Origenés, který jejich počet odvodil z počtu darů. Mudrcové totiž Ježíškovi přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Jako krále je označil v 6. století Caesarius z Arles. Jejich počet se v různých tradicích pohyboval od dvou až po dvanáct, pravděpodobně ani žádný z nich neměl tmavší pleť.


Kašpar, Melichar a Baltazar vyrážejí na sbírku
Zdroj: ČTK
Autor: Václav Šálek

Svátek Tří králů provází mnohé lidové zvyky, ve střední Evropě především žehnání domů. Koledníci na dveře píší svěcenou křídou známý nápis K†M†B†, který je počeštěnou variantou nápisu C†M†B†. Jedná se přitom o zkratku latinského „Christus mansionem benedicat“, tedy „Kristus žehnej tomuto domu“. Tradičně po nápisu následuje rok – aby požehnání platilo až do dalších Vánoc. Tři křížky připomínají Nejsvětější trojici, tedy Otce, Syna a Ducha svatého. Lidová vyprávění pak podle písmen přibližně v 7. století trojici mudrců pojmenovala, dodnes koledníci chodí jako Kašpar, Melichar a Baltazar.

Tři mudrcové sice nebyli svatořečeni, byli však uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků. Jejich ostatky přivezla svatá Helena do Konstantinopole a později je darovala milánskému biskupovi. Když Milán dobyl v roce 1158 Fridrich Barbarossa, kolínský arcibiskup Rainald z Dasselu ostatky převezl do Kolína nad Rýnem. Tam jsou dodnes umístěné v relikviáři za hlavním oltářem katedrály svatého Petra.


Tradice Tří králů má všude stejný význam, liší se ale její ztvárnění. Zatímco v Čechách chodili koledovat menší chlapci, na Moravě dospělí muži. V Polsku nebo na Filipínách se pořádají průvody, ve Španělsku třeba vánoční dárky nosí až dnes právě Tři králové. Tam také jejich příchod tradičně provází mohutné oslavy.

Průvody ale dnešní svátek provází i některá města na jižní Moravě. Odpoledne se v Brně tříkrálový průvod s koňmi prošel od Petrova na náměstí Svobody, v Břeclavi nebo Vyškově byly průvody sice menší, ale zato i s velbloudy. Od začátku roku také koledníci obcházejí domácnosti – letos vyrazilo kolem 15 tisíc skupinek. Za Tři krále se převlékají děti, studenti, ale i lidé ze sociálních center. Právě do stacionářů a azylových center totiž tradičně poputuje výtěžek sbírky.

Kolik se letos vykoledovalo, to budou organizátoři vědět až po skončení sbírky. Jen na včerejším Tříkrálovém koncertu v Městském divadle Brno, který přenášela Česká televize, se  vybralo 1,8 milionu korun. Tříkrálová sbírka potrvá až do 14. ledna.