Akreditační komise chce omezit studium na VŠ Karla Engliše

Brno - Akreditační komise navrhla kvůli nízké kvalitě omezit akreditaci všech oborů soukromé brněnské Vysoké školy Karla Engliše. Neměla by už nabírat nové studenty. Návrh na omezení akreditace se týká i pobočky školy v Liberci. Konečný verdikt je na ministerstvu školství, škola by poté mohla proti rozhodnutí podat tzv. rozklad. Informaci přinesl jako první Český rozhlas.

„Vysoká škola Karla Engliše několik měsíců procházela dlouhodobým hodnocením. Byli jsme ve škole i na návštěvě a zjistili jsme závažné nedostatky,“ upozornila předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková. „V některých případech docházelo ke změně studijních plánů. Další otázkou byla kvalita personálního zabezpečení, která se zhoršila,“ upozornila Dvořáková.

„Vysoká škola je předmětem hodnocení ze strany akreditační komise již více než rok, a za tu dobu jsme provedli celou řadu změn a odstranili mnoho problémů, které akreditační komise zmiňuje,“ stojí v písemném vyjádření soukromé vysoké školy. Podle rektora Jiřího Koleňáka současným studentům žádné komplikace nehrozí. „Pracujeme také na personálním zabezpečení, přijali jsme tři nové docenty a několik odborných asistentů,“ dodal rektor.

Vysoká škola Karla Engliše

Soukromá vysoká škola vznikla v roce 1998, dva semestry studia zde stojí 40 tisíc korun. Škola vyučuje čtyři bakalářské programy - ekonomiku, bezpečnostně právní studia, geologii a stavební inženýrství. V magisterském programu pak nabízí studium cestovního ruchu. Na konci loňského roku školu navštěvovalo 669 studentů, momentálně je v běhu přijímací řízení na příští akademický rok.


Video Hovoří rektor VŠ Karla Engliše Jiří Koleňák
video

Hovoří rektor VŠ Karla Engliše Jiří Koleňák

Hovoří rektor VŠ Karla Engliše Jiří Koleňák

Rozhovor s proděkankou Barborou Novotnou Březovskou

Na škole získal v roce 2009 bakalářský titul například brněnský primátor Roman Onderka (ČSSD). Později ale čelil kritice, že práce byla nekvalitní a titul za ni získat neměl. Předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková tehdy jeho práci označila za neobhajitenou. Škola kvůli tomu prověřovala všechny bakalářské práce z let 2009 až 2011.

Problémy měla i Rašínova vysoká škola

Zatímco brněnský primátor si vybral pro své studium VŠ Karla Engliše, například náměstkyně Jana Bohuňovská (ODS) nebo náměstek pro technickou oblast Ladislav Macek (ČSSD) studovali na Rašínově vysoké škole. I té navrhla komise odejmout akreditaci, ale jen magisterského studia.

Diplomové práce
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Hodnocení kvality diplomových prací je jedním z kritérií, podle nichž Akreditační komise hodnotí úroveň vzdělání na dané univerzitě. Například Jana Bohuňovská svou diplomovou práci obhájila, a to i přesto, že jí oponentka Hana Koplová z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity navrhla známku F.

"Větší část textu tvoří doslova přepisované zákony nebo pasáže z odkázané literatury, a to bez uvození, několikrát byly použité identické části textu, místy se objevuje špatná stylistika, nejsou zde splněny základní nároky na odbornou magisterskou práci," znělo hodnocení Vladimíry Dvořákové na adresu magisterské práce náměstkyně Bohuňovské.