Největší české muzeum dýmek v Javorníku shání nové exponáty

Javorník - Největší české muzeum dýmek a kuřáckých potřeb v Česku, které sídlí na státním zámku Jánský Vrch v Javorníku, shání sponzory, kteří by pomohli rozšířit unikátní sbírku. Poslední exponáty zámek získal naposledy před třemi roky od soukromých sběratelů. Kolekce má tisíc dvě stě exponátů, většinou pocházejí z Evropy z 18., 19. a 20. století. Jsou tam i vzácné kusy dovezené z Ameriky, Afriky a Orientu.

Základy sbírky dýmek v Javorníku položili už ve třicátých letech 20. století vratislavští biskupové, kteří otevřeli na zámku muzeum. Velkou část exponátů pak nakoupil v šedesátých letech stát. Poté už museli správci zámku spoléhat na vlastní zdroje. „Moji předchůdci nakupovali zajímavé dýmky hlavně v obchodech starožitníků, občas někdo sbírku obohatil darem,“ uvedla kastelánku zámku Jánský Vrch Kateřina Danielová.

Některé cenné kusy jsou půjčené. „Menší kolekci máme ze Slezského zemského muzea v Opavě, další soubor je z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici,“ doplnila kastelánka. Nejstarší exponáty expozice jsou hliněné dýmky, které pocházejí z 16. století. Během staletí se dýmky vyráběly z různých materiálů, hlavně z kovů, dřeva, porcelánu nebo z porézního křehkého nerostu, kterým se říkalo pěnovky. Kouření tabáku se v Česku rozšířilo až při průchodu vojsk za Třicetileté války v 17. století.

Zámek Jánský Vrch
Zdroj: www.janskyvrch.cz

Zámecká kolekce dýmek a kuřáckých potřeb je jednou z nejnavštěvovanějších turistických zajímavostí malebného Javornicka. Ročně si přijde zámek prohlédnout kolem třiceti tisíc lidí. Nad tuzemskými návštěvníky převažují turisté z Polska.