Jaká práva mají postižené děti? Diskutovaly o tom jejich matky

Brno - Dvacet matek postižených dětí dnes v brněnském sále Slévárny Vaňkovka diskutovalo o problémech spojených se začleňováním hendikepovaných do společnosti. Diskuse tak zakončila více než půlroční kurz Obhájce práv osob s postižením, který pořádala obecně prospěšná organizace Rytmus.

Eva Sojková má doma postižená čtrnáctiletá dvojčata po mozkové obrně. Když chtěla dát děti do běžné základní školy, narazila. Několik ředitelů ji odmítlo s tím, že takto těžce postižené děti je velmi složité integrovat mezi jejich zdravé vrstevníky. „Jenom jedna škola nám umožnila, abychom přišli k zápisu, ale nakonec ředitel od slibu ustoupil a řekl, že si do toho netroufá jít,“ svěřila se Sojková. Děti nakonec přijali až v menší škole, kam každý den dojíždějí 13 kilometrů.

Eva Sojková se, podobně jako další rodiče postižených dětí, zapojila do projektu organizace Rytmus. Jeho cílem bylo sdružit rodiče dětí s různým postižením a předat jim základní informace o tom, jak funguje systém vzdělávání a systém sociální péče. Rodiče mají díky tomu větší přehled, jaká práva mají jejich děti a jak je mají obhajovat.

Video Hovoří matka postižených dětí Eva Sojková
video

Hovoří matka postižených dětí Eva Sojková

Projekt měl také pomoci problematické oblasti napravit. Organizátoři chtěli na problémy upozornit i pracovníky odpovědných úřadů a představit jim možná řešení. „Rozeslali jsme asi sto pozvánek do různých organizací, na úřady a odbory, ale odezva a účast byla nulová,“ povzdechla si koordinátorka kurzu Vladislava Kršková.

Největší problémy jsou podle rodičů v oblasti inkluzivního vzdělávání, tedy tehdy, když má postižené dítě chodit do běžné třídy. „Ředitelé i učitelé se často bojí brát postižené děti do škol, protože nevědí, jak je vzdělávat,“ dodala Kršková.

Inkluzivní vzdělávání

Dětí s vrozenou vadou přibývá - ilustrační fotoPodstatou inkluzívního vzdělávání je snaha poskytnout všem dětem kvalitní vzdělání nezávisle na jejich schopnostech, individuálních zvláštnostech, znevýhodnění nebo nadání. Cílem školní inkluze je nabízet začlenění dětí se znevýhodněním v běžném školním kolektivu. V inkluzívní škole se s odlišností počítá, je přijímána, respektována a dokonce vítána jako dobrá zkušenost a přínos pro všechny. Děti učí respektu k sobě i ostatním, schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti.

Zdroj: Rytmus, o.s.