AVÍZO: Dětské rádio Kulíšek Lánov se představí na veletrhu cestovního ruchu

Redaktorky krkonošského rádia připravily 14. a 15. března pro dětské návštěvníky Infotouru 2014 (veletrh cestovního ruchu v Hradci Králové - pro Královéhradecký a Pardubický kraj) Kulíškovu hernu. Chlapci a děvčata zde budou tvořit z českých stavebnic, vyrobí si vlastní dřevěnou hračku nebo se stanou „strojvedoucími“ parní lokomotivy na modelovém kolejišti. V sobotu 15. března představí společně s žáky studijního oboru cestovní ruch ze Střední školy Lomnice nad Popelkou v hlavním sále Kongresového centra Aldis novinky z KRNAPu, železničního muzea Jaroměř a nebude chybět ani soutěž o Krkonoších. 

Hodinový program začínající v 10:30 h. doplní dětská skupina historického šermu Fimfárum Lánov.

Z akcí Dětského rádia Kulíšek
Zdroj: ČT24
Autor: Jana Tauchmanová

Jana Tauchmanová, Krkonoše / Lánov