Slovácké muzeum připravuje novou multimediální expozici

Uherské Hradiště – Tradiční zvyky, způsob života i oblečení bude Slovácké muzeum v Uherském Hradišti nově představovat pomocí moderních technologií. Multimediální expozice má do muzea přilákat a především zábavně vzdělávat hlavně nejmladší generaci. Novou výstavu nazvanou Slovácko si muzeum nadělilo ke 100. výročí svého založení.

Zdroj: Vizualizace nové expozice Slováckého muzea

Výstava o Slovácku mapuje etnografickou jedinečnost regionu. Jenže – stávající stálá expozice byla otevřena už v roce 1972 a její pojetí ani vybavení už neodpovídalo tomu, co dnes očekávají návštěvníci muzeí. Její brány proto kurátoři v červenci 2012 uzavřeli a pustili se do nákladné rekonstrukce.

Vnitřní prostory od té doby prošly výraznou proměnou – měnilo se osvětlení, elektroinstalace i topení. Změnila se také dispozice - místo řady malých sálů vznikl jeden velký prostor s předsálím.

Vizualizace nové expozice Slováckého muzea
Zdroj: Slovácké muzeum

Teď už kurátoři dávají dohromady novou podobu expozice. Obsahově sice vyjde z té původní, využívat ale bude moderní audiovizuální techniku. Místo maleb a plakátů se tak milovníci historie a etnografie Slovácka mohou těšit na originální animace i projekce. Alespoň virtuálně se tak návštěvníci budou moct obléct do tradičního kroje. Rekonstrukce si vyžádála investice ve výši zhruba 20 milionů korun.

Stovku muzeum oslaví i celodenní slavností s jarmarkem

Nová stálá expozice ale není to jediné, co si muzeum v rámci oslav svého založení připravilo. Na květen je naplánovanáno otevření výstavy Jsme tu s Vámi 100 let, v níž chtějí kurátoři představit to nejlepší, co se jim podařilo získat do sbírek.

Největší část oslav je pak naplánována na 1. červen, tedy na přesný den založení muzea. Stejně jako tehdy se bude slavit na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Místní i turisty čeká dobová lidová slavnost s jarmarkem, ukázky jízdy králů a krajová jídla a nápoje. Na oslavy naváže muzejní noc.

Slovácko

Slovácko (také Moravské Slovácko, zastarale Moravské Slovensko) je národopisná oblast jižní a jihovýchodní Moravy jihovýchodně od Brna, jejíž přirozené hranice tvoří na severu a severozápadě pohoří Ždánický les a Chřiby, na jihovýchodě hřeben Bílých Karpat na moravsko-slovenském pomezí a na jihu tok řeky Dyje. Slovácko zahrnuje okres Hodonín a Uherské Hradiště, zasahuje do okresů Zlín a Břeclav.

Slovácký krojČlenění Slovácka prošlo za poslední století významným vývojem. Změny souvisely především s rozvojem národopisných poznatků. Rozdělení na podoblasti je založeno na odlišnostech typu krajiny, bývalého způsobu života, zemědělství, původu obyvatel, nářečí, lidové hudby, původní lidové architektury apod. Významným prvkem je tradiční lidový oděv.

Dnes převažuje následující členění na šest podoblastí - jádro tvoří první čtyři oblasti, další dvě jsou přechodem mezi Slováckem a sousedními regiony.

  • Dolňácko (které se ještě dále dělí)
  • Horňácko
  • Podluží
  • Moravské Kopanice
  • Hanácké Slovácko (přechod s Hanou)
  • Luhačovické Zálesí (přechod s Valašskem)

Ke Slovácku je nově přiřazována i oblast Podpálaví v okolí Mikulova, kde došlo po druhé světové válce k odsunu původního převážně německy mluvícího obyvatelstva a taktéž místních chorvatských usedlíků.

(zdroj: Wikipedie)

Slovácký folklór

Tanečníci verbuňku ve StrážniciSlovácko je bohaté na lidové kroje, zvyky a obyčeje, lidové písně, hudbu a slovesnost. V národopisných oblastech – Horňácku, Dolňácku, Podluží i na Moravských Kopanicích – se dodnes udržují staleté tradice a zvyky. O svébytnosti zdejší lidové kultury svědčí mimo jiné i unikátní lidový tanec Slovácký verbuňk nebo Jízda králů, které byly zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

(zdroj: Slovácko.cz)