O znovuzrození Čejče se zasadila Marie Terezie

Čejč – Málokterá obec má pod stejným jménem hned dvojí historii. Středověká ves Čejč padla za oběť husitským válkám a další tři století byla pustá. O její znovuzrození se zasloužila císařovna Marie Terezie, která obec osídlila francouzskými kolonisty.

Listiny připomínají první, středověkou Čejč už v roce 1222, kdy patřila klášteru cisterciaček Porta Coeli u Tišnova. V roce 1335 už byla Čejč městečkem s právem konat týdenní trhy a vařit a prodávat pivo. O sto let později ale rozvíjející se obec zpustla. Za husitských válek totiž utrpěla těžké ztráty.

Video Tři minuty z... Čejče
video

Tři minuty z... Čejče

Novou historii započala Čejč za vlády císařovny Marie Terezie, která v roce 1769 nařídila zorání obecních pastvin, aby byly na takto získané půdě zakládány nové osady. Tehdejší správce císařských statků, svobodný pán Posch, povolal z Lotrinska a Franche - Comté francouzské rodiny ke kolonizaci uherských statků. Kromě francouzských kolonistů žili v obci i moravští Slováci.

Dnes má obec 458 domů a 1252 obyvatel. Na okolních svazích se velmi daří vinohradům, které jsou právě pro tyto příznivé půdní podmínky vysazovány po stráních kolem Čejče. Obcí vede Mutěnická vinařská stezka.

/*json*/{"map":{"lat":48.9456775211229,"lng":16.97223600117196,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":{"0":{"lat":48.944376726129164,"lng":16.965293884277344,"type":"","description":""}},"polylines":{},"circles":{},"polygons":{},"rectangles":{}}/*json*/