Asistentka olomouckého hejtmana odhalila podezřelé zakázky za miliony

Praha - Díky ženě, která po onemocnění rakovinou ztratila chuť krýt podezřelé zakázky, vypluly na povrch podezřelé okolnosti zadávání veřejných zakázek na olomouckém hejtmanství. Žena se nejprve snažila řešit podivné financování diskrétně přímo s vedením kraje, to se jí ale odvděčilo zrušením místa. Takový osud je ostatně společný takřka všem whistelblowerům, tedy lidem, kteří upozorní na podezření z korupce. Olga Hrabalová se ale jen tak nevzdává. Téma pro Reportéry ČT natočil Dalibor Bártek.

Video Reportéři ČT
video

Reportéři ČT

Olga Hrabalová pracovala v letech 2001 až 2011 jako asistentka kanceláře hejtmana Olomouckého kraje. Nyní se rozhodla veřejně promluvit o poměrech, které vládly za dob tehdejšího hejtmana a současného senátora Martina Tesaříka v nejvyšších patrech olomouckého hejtmanství, i o pozadí mnohých veřejných zakázek. „Žádná z těch zakázek nebyla poctivá. U každé akce, kterou jsem zajišťovala a která potřebovala dodavatelské služby, jsem přesně věděla, kdo to vyhraje a za kolik to bude peněz,“ říká Hrabalová.

Na hejtmanství nastoupila už v době jeho vzniku v roce 2001. Od začátku byla jednou z nejbližších spolupracovnic hejtmanů. „Pracovala jsem pro pana hejtmana Kosatíka, částečně předtím ještě pro pana hejtmana Březinu a pro pana hejtmana Tesaříka,“ vyjmenovává. V roce 2010 u ní lékaři odhalili zhoubný nádor štítné žlázy a její život se rázem od základu změnil.

Do zaměstnání se vrátila po několikaměsíční léčbě v létě 2010. Nedlouho poté ale narazila na podezřelou objednávku na zajištění slavnostního setkání hejtmana s válečnými veterány. Aby hejtmana uchránila od budoucích možných potíží, rozhodla se jej na nejasnosti v objednávce osobně upozornit. „Viděla jsem, že na vyúčtování za určité služby jsou položky a peníze, které tam rozhodně nemohly proběhnout. Zašla jsem za ním, protože on tu pochybnou objednávku podepsal a ta odpovědnost padala na něj.“

Tesařík ovšem jakékoliv setkání tohoto rázu popírá: „Určitě můžu vyloučit, že by k takovému setkání došlo.“ Následujících několik týdnů se zdánlivě nic nedělo. Až v únoru 2011 se Hrabalová dozvěděla, že hejtman prosadil zrušení jejího místa. „Jediným hlavním momentem bylo, abychom aktivně nebo správně využili její kapacitu, a to nebylo možné na tomto odboru,“ hájí Tesařík své tehdejší rozhodnutí.

Olga Hrabalová se rozhodla zveřejnit okolnosti zakázek na olomouckém hejtmanství
Zdroj: ČT24

Podezření, že za reorganizací stojí snaha zakrýt pozadí zakázky, navíc umocnil fakt, že se Hrabalová o zrušení svého místa dozvěděla od mluvčího olomouckého hejtmanství Ivo Hegera. Mezi oběma přitom již delší dobu panovaly napjaté vztahy. „Řekla jsem mu, že samozřejmě z kanceláře hejtmana půjdu pryč, ale že on nepochybně půjde se mnou, protože já jsem nic neukradla a nezpronevěřila. Lusknul prsty a oznámil mi, že to si můžu zkusit. Že když bude chtít, tak já i členové mé rodiny se budou pakovat ze svých míst a že budeme mít existenční potíže,“ popisuje Hrabalová. 

„To v žádném případě. Žádnou takovou pravomoc ani nemám. Olga Hrabalová nikdy nebyla moje nadřízená. Vždycky to byla jenom kolegyně. K jejímu manželovi, který podle mě ani nepracuje na krajském úřadě, už nemám žádný vztah, považuji to za nesmysly,“ reaguje na nařčení Heger.

Tak začal boj mezi bývalou asistentkou a kanceláří hejtmana v čele s jeho mluvčím. Když Hrabalová v úřadu nově nastoupila na místo řadové referentky, její právník začal hejtmanství atakovat množstvím žádostí o informace ke konkrétním zakázkám. Během krátké doby zaslal na úřad bezmála dvacet rozsáhlých žádostí o informace. Ani to však nezůstalo bez odezvy – náměstkyně hejtmana si měla objednat vypracování negativního pracovního hodnocení Hrabalové. „Moje tehdejší nadřízená z toho byla v šoku. Odmítla to udělat a navíc mě o tom informovala,“ říká Hrabalová. Tentokrát si místo udržela. Navíc díky aktivitě svého právníka získala množství informací o řadě podezřelých zakázek kraje, které zařizovali blízcí spolupracovníci hejtmana Tesaříka: Bývalý mluvčí krajského úřadu Tomáš Kocych a jeho nástupce na stejné pozici Ivo Heger.

Agentura Atlantis figuruje v řadě podezřelých zakázek olomouckého hejtmanství
Zdroj: ČT24

První podezření vzbudily částky na organizaci setkání válečných veteránů. V letech 2006 a 2007 je organizovalo občanské sdružení s názvem Agentura Atlantis. Zakázku získalo bez výběrového řízení, což zákon umožňuje. Setkání vyřizoval za kraj Tomáš Kocych. V obou dvou letech zaplatilo olomoucké hejtmanství Agentuře Atlantis vždy zhruba 190 tisíc korun.

Nejdražší položky přitom byly pronájem sálu a pohoštění účastníků – ty se ovšem pohybovaly každý rok kolem 40 tisíc korun. Za co kraj Agentuře Atlantis zaplatil každoročně navíc 150 tisíc, není jasné. A nejasnější je to o to víc, že Agentura Atlantis se na zařizování akcí podle všeho ani nepodílela. Hrabalová tvrdí, že celou akci zařizovala za kraj sama. Na Atlantis si nepamatují ani v kulturním domě v Prostějově, kde se akce konaly.

Podle údajů z ministerstva vnitra byl hlavní osobou, která založení Agentury Atlantis vyřizovala, Ivo Heger. Ten ale tvrdí, že s agenturou v době, kdy získávala zakázky od kraje, už neměl nic společného. Ani to však nepůsobí věrohodně - Heger se totiž loni sám aktivně podílel na zrušení agentury. Zakázku pro sdružení Atlantis vyřizoval už zmíněný Hegerův kolega z kanceláře hejtmana, Tomáš Kocych.

Setkání s válečnými veterány přitom nebylo jedinou zakázkou, kterou Kocych za olomoucké hejtmanství Atlantisu zadal bez výběrového řízení. Kraj agentuře například zaplatil více než 130 tisíc korun za zpracování a uveřejnění pěti zpráv a více než 80 tisíc za skenování starých novinových článků.

Tím však výčet podezřelých zakázek, které zajišťovala dvojice Kocych – Heger teprve začíná. V letech 2009 a 2010 uspořádal Olomoucký kraj další dva ročníky setkání s válečnými veterány. Tentokráte zakázku získala – a to opět bez výběrového řízení – firma Omnis Olomouc. I v tomto případě podle všeho sehrály důležitou roli osobní vazby. Kocych v této firmě kdysi pracoval a Heger má příbuzenské vazby k manažerovi Omnisu Petru Nasadilovi.

Omnis za setkání vyfakturoval jeden rok 150 tisíc korun a o rok později zhruba 120 tisíc. (Právě kvůli těmto zakázkám kontaktovala Olga Hrabalová na podzim 2010 hejtmana Tesaříka, aby jej varovala.) Za občerstvení Omnis naúčtoval kraji v roce 2009 sedmdesát a o rok později více než 50 tisíc korun. Firma, která raut zajišťovala, však České televizi poskytla faktury, z nichž vyplývá, že cena byla v prvním roce jen 26 a půl tisíce a v dalším pak necelých 31 tisíc, takže celkově kraj zaplatil přes 60 tisíc navíc. Další rozporuplnou položkou akce je takzvaný sběr kontaktů. Kraj za tuto službu uhradil Omnisu 11 tisíc korun i přesto, že podle Olgy Hrabalové se o tuto část organizace postarali samotní zaměstnanci hejtmanství.

Objem podezřelých zakázek se blíží sedmi milionům

Další statisíce korun z veřejného rozpočtu putovaly na zakázky, které získalo občanské sdružení Eufour. U jeho vzniku byl opět Heger, tentokrát s podnikatelem Miroslavem Grassem, ale také Tomášem Kocychem. Eufour získával od kraje zakázky, aniž by oba krajští úředníci nadřízeným prozradili, jaký vztah ke sdružení mají.

Heger osobně Eufouru přihrál několik zakázek. Jedna z nich proběhla v červnu 2008. Tehdy Eufour zorganizoval setkání tiskových mluvčích, za které kraj zaplatil 80 tisíc korun – skutečné náklady se ovšem pohybovaly kolem 30 tisíc korun. V období let 2008 až 2010 přitom sdružení Eufour získalo od kraje zakázky za více než 2 miliony korun. Po přičtení objemu zakázek pro Agenturu Atlantis činí celková částka, kterou úředníci Heger - Kocych nasměřovali do sdružení, která sami zakládali, přes 2,5 milionu korun.

Celkový objem všech podezřelých zakázek, na nichž se Kocych a Heger podíleli - a k nimž Česká televize získala podklady - přesahuje šest milionů a sedm set tisíc korun


Krajští zastupitelé se o problematických účtech dozvěděli už minimálně před rokem. Právník Olgy Hrabalové jim vše sdělil prostřednictvím dvou otevřených dopisů. Reakce se nedočkal. Řešení tak podle všeho zůstává jen na policistech. Ti se již hospodařením hejtmanství začali detailně zabývat.