Vítání ptačího zpěvu v Košticích

V neděli 11. 5. proběhlo tradiční vítání ptačího zpěvu, pořádané spolkem Vožekovo Koštice a Ornitologickou společností Bílina. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na stovce míst v republice jsou připraveny vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavky ptačích budek a jinou propagaci ochrany ptáků. Hlavním termínem je první květnový víkend, některé akce se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu.

Hlavním jevištěm kroužkování byla cesta z Koštic do Vojnic, oproti avizovaným Volenicím, kde byl po dešti těžký terén. Nádherně vyčištěná obloha po nočním dešti přivítala nečekaný počet návštěvníků, zejména přespolních, a to hlavně z Loun. Tradiční průvodci ptačím zpěvem Anna Pikešová a Jiří Vaník opět okroužkovali a předvedli přítomným velké množství pěvců. Novinkou byl rákosník, který byl na Vítání viděn poprvé. Takřka hollywoodskou hvězdou byl opět erbovní pták bílinských ornitologů krutihlav. Za nadšeného přihlížení předvedl svoje akrobatické kroucení hlavou a ochotně pózoval fotografům. Bylo nalezeno několik ptáků, kteří již byli okroužkováni v předchozích ročnících koštického Vítání.

Anna PIkešová seznámila přítomné s ptákem roku 2014 čápem bílým a černým a přiblížila jeho život a místa hnízdění. Loňský rok byl pro pěvce tragický, ať už pro dlouhodobé chladno a déšť či poté pro neúnosné vedro ptáci vyvedli velmi málo mláďat. Všichni doufáme, že letošní rok bude pro ptáky radostnější.

Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. 

Irena Hellerová, Koštice