Koncert ke Svátku matek v Boskovicích

V úterý 6. května se prostory evangelického kostela v Boskovicích rozezněly hudbou a zpěvem – koncert byl věnován oslavě blížícího se Svátku matek, jemuž pravidelně patří druhá květnová neděle. Do lavic usedli posluchači všech generací.

Návštěvníky přivítala Pavla Kotoučková: „Akci pořádá Orel Boskovice a občanské sdružení Inter nos. Za podporu děkujeme Sboru českobratrské církve, Grantovému systému města Boskovice a sponzorům.“

Místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková: „Děkuji především Mgr. Tomáši Pléhovi, jenž se o koncert nejvíce zasloužil. Dnešní akce je první gratulací ke Svatku matek. Ta vyjadřuje úctu k ženám, matkám a k jejich roli ve společnosti. Slaví se po celém světě, původ svátku je v antickém Římě.“

Místostarostka pak připomenula novodobou historii svátku v USA. Dotkla se tamní občanské války a protagonistky Ann Jarvisové, jež od roku 1858 usilovala o zlepšení sociálního postavení žen.

Dále pokračovala: „Poprvé byl Svátek matek oficiálně slaven v květnu 1908 ve východní Virginii. V roce 1914 byl prohlášen za národní svátek USA. V demokratickém Československu myšlenku Svátku matek prosazovala dcera našeho prezidenta Dr. Alice Masaryková společně se členy Červeného kříže a organizací Československá ochrana matek a dětí, Sokola, Orla, YWCA (Asociace mladých křesťanských žen), křesťanských spolků i některých politických stran. U nás byl poprvé Svátek matek slaven v roce 1923. Před Druhou světovou válkou a i v prvních letech po válce, byl velmi oblíben. Po roce 1948 se od slavení Svátku matek upustilo, byl nahrazen Mezinárodním dnem žen. Znovu se u nás začal Svátek matek slavit na sklonku 20. století.“

Místostarostka pohovořila, jak se slaví tento svátek v různých zemích, o úloze žen při výchově dětí a na závěr dodala: „Nezbývá než maminkám vyjádřit úctu, obdiv a poděkování za její lásku, péči a něhu, poděkovat za sílu, odvahu a obětavost, kterou obklopují svoje děti. Našim maminkám děkujeme a přejeme jim vše dobré.“

Z koncertu ke Svátku matek v Boskovicích
Zdroj: ČT24
Autor: Luboš Sušil

Pak se již koncert rozběhl naplno. Své umění předvedly především děti. Vystoupil sbor Slavíčci ze Základní umělecké školy Boskovice pod vedením Mgr. Tomáše Pléhy, Instrumentální trio ZUŠ Leontýny Koryčánkové – flétny Míša Dvořáčková, Tereza Boučková, cemballo Monika Vlachová, Hudební kroužek Mateřské, základní a praktické školy pod vedením Ivany Kovářové a Jany Staffové – kytary Erika Papoušková a Kamil Maršál, africký buben Vojta Němec. Dále vystoupil Flautet Střední pedagogické školy pod vedením Tomáše Pléhy, Notička ZŠ Boskovice se sólistkou Veronikou Bartoškovou pod taktovkou Mgr. Stanislava Tesaře, na flétnu zahrála Tereza Jandeková ze SPgŠ, dětská folková skupina Bc. Martina Krajíčka Pružiny roztleskala celý sál čtyřmi písněmi.

Z koncertu ke Svátku matek v Boskovicích
Zdroj: ČT24
Autor: Luboš Sušil

Koncert důstojně zakončilo nejdéle pracující těleso v našem městě - smíšený pěvecký sbor Janáček pěti skladbami.

Pavla Kotoučková se rozloučila: „Náš program dospěl ke konci. Přeji všem krásný zbytek večera, nashledanou.“

Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková dodala: „Jsem ráda, že dnešní koncert se uskutečnil především jako přání od dětí a mládeže maminkám a že v evangelickém kostele byla hojná účast posluchačů. Ještě jednu děkuji Mgr. Tomáši Pléhovi a Orlu jednotě Boskovice za realizaci vydařené akce.“

Luboš Sušil, Boskovice