AVÍZO: Přednáška o nekonečnu na Univerzitě Pardubice

Posledním dílem jarní části volného cyklu přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech na Univerzitě Pardubice bude vystoupení doc. Kolmana nazvané O špatném nekonečnu, které proběhne ve čtvrtek 29. května 2014 od 17 hodin.

Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. působí na Ústavu filosofie a religionistiky Univerzity Karlovy, kde přednáší analytickou filosofii, formální logiku, historii logiky, filosofii logiky a matematiky. Je autorem první české monografie o jednom ze zakladatelů moderní logiky a otci analytické filosofie Gottlobu Fregovi. V roce 2009 obdržel Cenu nakladatelství Academia za původní vědeckou nebo populárně naučnou práci za knihu Filosofie čísla. V roce 2014 mu vychází kniha O špatném nekonečnu.

„Na Hegelově pojmu “špatného nekonečna„ doc. Kolman ukáže, v jakém smyslu lze pojmy Hegelovy “vědy o logice„ aplikovat v oblasti matematiky, jak to učinil Hegel na případu Newtonova infinitesimálního kalkulu, a posléze v oblasti pojmové analýzy vůbec,“ uvedl k obsahu přednášky předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

Jádrem přednášky bude postřeh, že „špatné“ (schlecht) nekonečno je fakticky nekonečno vzniklé pouhou (schlicht) negací konečnosti; stejně jako v Hegelově výkladu zavádí Newton pojem nekonečně malého pouhou negací konečné veličiny, aniž by dostatečně jasně vymezil, co taková veličina je a jaký má vztah k veličinám ostatním.

Přednáška se konáve čtvrtek 29. května 2014 v posluchárně A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519), začíná v 17:00 hodin a pořádá ji Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pro všechny zájemce o matematiku.

Vstup je volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice