Další projektový den ZŠ Poběžovice

30. dubna se vydali zkoumat zajímavosti a krásy Poběžovic žáci z místní základní školy. Ve škole se totiž konal projektový den žáků 2. stupně pod názvem Poběžovice a okolí. Žáci se rozdělili do 6 skupin a pracovali pod vedením učitelů a odborníků. Jedna skupina např. zkoumala flóru a faunu zámeckého parku, další putovali po stopách židů v Poběžovicích, jiní navštívili místní zámek, někdo putoval za bobry a poslední skupina byla zaměřena sportovně. Všichni žáci plnili řadu úkolů, které vyplývaly ze zaměření skupiny.

Video Projektový den ZŠ Poběžovice
video

Projektový den ZŠ Poběžovice