Oslavy Dne dětí v Kololeči

V sobotu 31. května v obci Kololeč (městská část Třebenic) zorganizoval Osadní výbor v dopoledních hodinách Den dětí. Sluníčko oslavám bylo nakloněno, teple svítilo, a tak se na návsi u altánu sešlo maximum místních dětí, i děti z blízkého okolí.

Soupeření o co nejlepší výsledek ve všech disciplínách provázela snaha a zaujetí všech dětí. Samozřejmě za hlasitého povzbuzování a potlesku rodičů a dalších přihlížejících. Všichni účastníci za svůj výkon byli v každé disciplíně odměněni sladkostmi. Největšímu zájmu se těšilo skákání v pytlích a slalomová jízda na kolech.

Velký ohlas měla vložená disciplína na slalomové trati – slalom dospělých s kolečkem naloženým vlastními dětmi.

Den dětí v Kololeči
Zdroj: ČT24
Autor: Hana Urbánková

Po ukončení soutěží dětem zahráli a zazpívali manželé Drašnarovi směs dětských písniček. Přitom si děti opekly buřta.

Dospělí si v odpoledních hodinách úspěšný Den dětí zpříjemnili na sousedském posezení pod altánem.   

Anton Remetančík, Kololeč; Foto - Hana Urbánková