Výstava prací ZUŠ Boskovice

Další vernisáž prací, tentokrát Keramického oddělení připravila Základní umělecká škola v Boskovicích na středu 4. června opět v prostorách galerie starobylého Zámeckého skleníku.

Před šestnáctou hodinou se počali scházet první návštěvníci, mladí muzikanti pod vedením Bc. Martina Krajíčka ladili své instrumenty.

Ještě před zahájením bylo okolo vystavených exponátů živo, všichni obdivovali šikovnost, píli a trpělivost dětí.

Úvodem zahrálo jazzové trio Benjamína Kolmačky a hned potom se ujala slova ředitelka ZUŠ Stanislava Matušková: „Vítám zde rodiče, prarodiče, přátele a naše milé žáky, předávám hned slovo autorce výstavy Mgr. Janě Kolmačkové:“

„Tato výstava je výsledkem celoroční práce mých žáků.“

A děvčata z její třídy pokračovala: „Pro letošní rok jsme si zvolili téma Hlava. Tu má každý, nosíme ji na krku a je sídlem lidských smyslů. Hlavy jsou různé vzhledem i tvarem. V průběhu školního roku jsme se zabývali poznáváním, díváním se, tvořením a povídáním. Učili jsme se rozlišovat modelování, sochání, kresbu, malbu. Pracovali jsme tužkou, rudkou, uhlem, fixem, tuší, lepili, odlévali do sádry. Pokoušeli jsme se o autoportrét. Zde máte možnost zhlédnout od všeho trochu. Byla to činnost náročná, ale pěkná. Uvidíte též absolventskou práci Jindry Staňka.“

Chlapci opět spustili směsici tónů skvělého jazzu a malou slavnost ukončila opět ředitelka ZUŠ Stanislava Matušková: „Děkujeme za Vaši účast a podporu, hudebníkům za zpestření naší vernisáže. Nyní všechny zvu k prohlídce výstavy a malému občerstvení.“

A opět nastalo obléhání exponátů, děti se chlubily rodičům se svými pracemi. A bylo opravdu co obdivovat.

Říká se, že dnešní mládež umí jen mačkat mobil a hrát na tabletu. Tato prezentace hovoří o opaku.

Luboš Sušil, Boskovice