V Kolíně uklízeli tamní židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov patří k nejstarším památkám Kolína. Místní nadšenci se rozhodli tuto kolínskou turistickou atrakci vlastníma rukama zvelebit. Přemnožený břečťan na hřbitově zakrývá většinu tamních náhrobků, proto aktivita dobrovolníků směřovala právě na jeho odstranění. Nejnavštěvovanější náhrobek je z roku 1599. Pod ním je pochován syn známého rabiho Löwa ben Becalel. Celkem 35 dobrovolníků odvedlo velký kus práce a celému hřbitovu to velmi pomohlo.