Hlas kandidátovi v komunálních volbách je i hlasem straně

Praha - Komunální volby se od parlamentních odlišují komplikovanější nabídkou rozdělování hlasů mezi kandidáty. Volič tak může vybírat mezi tím, jestli podpoří politickou stranu jako celek, nebo jestli vybere konkrétní kandidáty z různých stran. Podle politologa Tomáše Lebedy ale nejsou hlasy pro kandidáta automaticky přičítány jeho osobě. Rozhoduje se totiž hlavně o počtu mandátů pro politickou stranu, teprve poté se určuje, kdo tyto mandáty obsadí. Systém také umožňuje zkombinovat tyto dva přístupy. Zároveň se zvyšuje hrozba neplatnosti hlasu, když si volič nepohlídá počet míst v zastupitelstvu, kam strany kandidují.

Video ČT přináší manuál pro voliče
video

Nevíte, jak správně volit? Hlavně pozor na neplatné hlasy

Jakmile se volič dostaví do volební místnosti a postaví za plentu, má několik možností, jak s hlasovacími lístky naložit. Týká se to ale jenom lístků určených pro komunální volby. Tento víkend, ve dnech 10. a 11. října 2014, se přitom v některých místech spojí hlasování o nových zastupitelích na radnicích s prvním kolem senátních voleb. V případě kandidátů do třetiny Senátu vybere občan jeden lístek s jedním jménem.

Kdy se komunální volby konají

V pátek 10. října jsou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin.

V sobotu 11. října jsou volební místnosti otevřeny od 8 do 14 hodin.

První kolo senátních voleb probíhá ve stejném termínu, druhé kolo ve dnech
17. a 18. října ve shodných časech.Mezi kandidáty do zastupitelstev obcí a měst se nemusí volič omezovat jenom na jednu politickou stranu, ale může svou důvěru rozložit mezi více kandidátů. Každý člověk přitom disponuje tolika hlasy, kolik zastupitelských míst má jeho obec. Tento počet je uveden v záhlaví volebního lístku. Celkově se o přibližně 70 tisíc míst v zastupitelstvech uchází 234 tisíc kandidátů. Podle organizace Fórum 50 % tvoří téměř třetinu z nich ženy.

Tři mechanismy výběru
První varianta, jak volit, je nejjednodušší. Volič si může vybrat jenom jednu politickou stranu a bez ohledu na konkrétní kandidáty označit křížkem pole u názvu vybrané strany. Tím se hlasy přiřazují kandidátům této strany. V případě úspěchu tohoto uskupení se pak hlasy automaticky přiřadí podle pořadí, jaké svým kandidátům určila jejich strana.

Druhá varianta je vhodná pro ty, kdo chtějí vyjádřit podporu konkrétním kandidátům. To mohou učinit zaškrtnutím políčka u jednotlivých jmen, opět mohou tímto způsobem rozdat jenom tolik hlasů, kolik je míst v zastupitelstvu příslušné obce. Výhodou je, že lze dát hlas kandidátům napříč stranám. Nesmí tedy v žádném případě stanovený počet členů zastupitelstva překročit, hlasovací lístek by byl neplatný.

Třetí varianta spočívá v kombinaci hlasu vybrané straně a kandidátům z dalších subjektů. Pokud zvolí občan tuto variantu, hlasy získají nejprve jednotliví zaškrtnutí kandidáti. Z označené politické strany dostane hlas jenom tolik kandidátů, kolik jich zbývá do voleného počtu zastupitelů.

Varianty, jak označit hlasovací lístky při komunálních volbách

  1. zaškrtnutí jedné politické strany
  2. zaškrtnutí jednotlivých jmen kandidátů i z více politických stran
  3. zaškrtnutí jedné politické strany a vybrané kandidáty z jiných stran

Celkový počet označených kandidátů nesmí přesáhnout počet zastupitelských míst v dané obci nebo městě.Obezřetností proti neplatným hlasům

Politolog Tomáš Lebeda na ČT24 nicméně upozornil na to, aby voliči při volbě konkrétních kandidátů nepředpokládali, že by takto dané hlasy byly přínosem pro jednu osobu. Rozhoduje se totiž hlavně o počtu mandátů pro politickou stranu, teprve poté se určuje, kdo mandáty obsadí. Přednost mají kandidáti uvedení v příslušném pořadí. Aby kandidát ze zadní pozice mohl využít konkrétní hlasy jemu odevzdané, musel by získat o 10 % hlasů více, než kolik je průměrný počet hlasů na kandidátní listině jeho politické strany. Podle Lebedy je šance takto ovlivnit konkrétního kandidáta náročnější ve velkých městech.

Volič si také musí dát pozor na to, aby neoznačil více kandidátů, než kolik je míst v zastupitelstvu. Lístek by se tak stal neplatným. Situace, kdy by se jeho volební hlas nezapočítal, může nastat i tehdy, pokud bude místo křížkování kandidáty kroužkovat, jako to bývá při udělování preferenčních hlasů v celostátních volbách. Neplatná je také ta volba, kdy občan vhodí do urny lístky s více než jednou zaškrtnutou stranou. K jedné politické straně může dále přidávat pouze jednotlivé kandidáty z dalších stran, ale nikoli už celé uskupení.

Volby jsou jedním z hlavních témat zpravodajství České televize. Veškeré informace kolem podzimních voleb můžete sledovat zde.