AVÍZO: Univerzitní vědecká kavárna v Pardubicích tentokrát přiblíží palivové články

Dalším setkáním pokračuje v říjnu vědecká Kavárna Universitas. Studenti Univerzity Pardubice tentokrát zvou na slovíčko s Jiřím Kružíkem, který je odborníkem na palivové články. Jejich podstatu i využití v praxi představí již toto úterý 14. října v kavárně Klubu 29.

„Přestože byly palivové články vynalezeny již téměř před 180 lety, o tom, co a kde dovedou, se vedou rozsáhlé diskuse. Stejně jako o prvenství tohoto objevu. Uvést vše na pravou míru se na úterním setkání pokusí náš host Ing. Jiří Kružík,“ zve na úterní vědeckou kavárnu jedna z jejích organizátorek, studentka Kateřina Šraitrová.

Návštěvníkům kavárny přednášející objasní, proč jsou palivové články tak drahé, kam směřuje jejich výzkum nebo jaké je jejich následující využití. Kromě toho se dozvědí, jaký je rozdíl mezi vodíkovými a ostatními palivovými články a zda je možné použít pro pohon palivových článků zemní plyn nebo ropu.

Vědecká kavárna Univerzity Pardubice
Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

Přednášející Ing. Jiří Kružík je absolventem tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické, nynější Univerzity Pardubice, z roku 1970, v oboru analytická chemie. V současné době pracuje jako jednatel společnosti, která se zabývá prodejem palivových článků.

„Kavárnu Universitas otevíráme tentokrát mimořádně již v polovině měsíce, v úterý 14. října, ale opět na stejném místě, a to v kavárně Klubu 29 v ulici Svaté Anežky České. Přednáška začíná tradičně v 19 hodin a vstup je zdarma,“ uzavírá pozvánku Šraitrová.

Cyklus neformálních diskusních večerů vědců a zájemců o vědu a vědění z řad široké veřejnosti je zasvěcený společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dává návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat odborníků na to, co je zajímá. Série vědeckých kaváren v Pardubicích je pořádána v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice