Díky veřejnosti může Kuře pomáhat

V ostravském televizním studiu se 29. října setkali zástupci občanských společností, sdružení a charitativních organizací, jejichž projekty získaly finanční podporu ze sbírky „Pomozte dětem“. Letošní šestnáctý ročník pořádaný Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí přinesl pro regiony Moravskoslezsko, Jihovýchod, Severovýchod a Střední Morava necelých sedm a půl milionu korun.

Peníze, které pomáhají podpořit práci s handicapovanými i jinak znevýhodněnými dětmi, převzali úspěšní předkladatelé jednotlivých projektů z rukou Kateřiny Tomášové z NROS a Jolandy Pilařové z TS Ostrava. Všechny tyto projekty pomáhají zaplnit mezery v systému naší sociální nebo zdravotní péče, mnohdy fungují jako významná pomoc rodinám s těžce nemocnými dětmi, případně podporují osobní asistenci nebo individuální péči v zájmu rozvoje talentů, pohybových dovedností a jiných aktivit.

Z patnácti podpořených subjektů jmenujme alespoň obecně prospěšnou společnost Auxilium ze Vsetína, která finanční podporu získala na projekt „Ne životu za sklem II“. Cílem tohoto projektu je umožnit dětem s PAS žít v přirozeném prostředí, poskytnout podporu dětem i jejich rodičům tak, aby autismus limitoval jejich život co nejméně. Dalším projektem, který neunikl pozornosti komise, je podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí organizace S.T.O.P. ( svoboda – tolerance – osvěta – podpora) z Ostravy, nebo Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. s projektem „Mé dítě neslyší, ale zvládneme to!“.

Video Kuře rozdávalo peníze
video

Kuře rozdávalo peníze


Celonárodní sbírka „Pomozte dětem“ je nejuznávanější dobročinnou sbírkou v zemi. Za 15 let poskytli dárci téměř 195 milionů korun. Sbírkový projekt „Pomozte dětem“ společně organizují od roku 1998 Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti s cílem přispívat ke zvyšování kvality života dětí, ke kultivaci dárcovství, posilování společenské odpovědnosti firem a k rozvoji dobrovolnictví.