Výstava historických hracích strojků v berounském muzeu

Historické mechanické hrací strojky, které v minulých staletích hrály dobové šlágry, jsou od 12. 11. 2014 představeny na výstavě Muzea Českého krasu v Berouně. Nejpříjemnější hrací hodiny, obdiv budící píšťalové mechanismy, věhlasné hřebíčkové hrací strojky, senzační polyfony, vkusné elegantní symfoniony, báječné aristony, zázračné flašinety i brilantní patentní orchestriony; těmito superlativy byly v dobových inzerátech doplněny názvy mechanických samočinných hracích strojů. 

Proč byly tyto stroje vyráběny? Z prostého důvodu; ne všichni byli obdařeni talentem pro to, aby se mohli věnovat hře na hudební nástroj. Právě proto usilovali konstruktéři o vytvoření speciálního přístroje, který by dokázal na hudební nástroj zahrát, aniž by bylo potřeba větší míry zručnosti.

„Výstava Muzea Českého krasu vítá návštěvníky “odpočinkovou hernou„, ve které si mohou vyzkoušet naprogramovat vlastní melodii na metalofon, zahrát si na harmonium, což je hudební nástroj s průraznými jazýčky, který se užíval i v samohracích přístrojích. Při šlapání - pumpování vzduchu do měchů harmonia mohou i lépe pochopit principy samočinných pianol,“ popsala hned úvodní místnost průvodkyně Lenka Pukančíková.

V přízemí jsou také prezentovány orchestriony. Z důvodu technické náročnosti se bohužel nepodařilo žádný zapůjčit, prohlédnout si můžeme alespoň jeho součásti. Prostor doplňuje hrací skříň, jež dokáže zahrát i několik skladeb, pokud se do ní správně uhodí.

Vernisáž výstavy hracích strojků
Zdroj: ČT24
Autor: Patrik Pařízek

V prvním patře již začíná výstava složená ze sbírkových předmětů muzea, ale i od dalších institucí a sběratelů. Poznáte stroje, jež pomáhaly v obživě žebráků a válečných invalidů, vydělávaly krejcary hostinským a kavárníkům, nebo které hrály pro potěšení v měšťanských salonech. Nejrozšířenějšími mechanismy 19. a 20. stol. jsou hřebíčkové hrací strojky, jejichž výroba byla v Čechách hojně zastoupená a měla světovou úroveň. Byly doplňovány do hodin, obrazů, fotoalb a dalších, například upomínkových předmětů. Perlou je hrací skříňka, s kterou obchodní zástupce továrny Gustava Řebíčka z Prahy navštěvoval hodináře a další zájemce, kterým hrací strojky prezentoval. Ve skříňce jsou celkem čtyři strojky a hrají osm melodií.

Zvláště děti zaujme dětský průvodce výstavou, který je plný záludných úkolů, seznámí děti hravou a poučnou formou s nejzajímavějšími exponáty na výstavě, provede je jednotlivými místnostmi a upozorní na všelijaké nevšední drobnosti, které mohou uniknout i oku dospělého návštěvníka.

Všichni se na výstavě také mohou zaposlouchat do vybraných melodií vystavených hracích skříněk nebo se podívat do jejich útrob. Na interaktivním panelu jsou doplněny audio i videozáznamy exponátů, které se nepodařilo zapůjčit. Výstava potrvá do 12. 4. 2015.