Mikulášská nadílka v Mladkově u Boskovic

Svátečně nasvícená bílá fasáda starobylé kaple v Mladkově u Boskovic zářila ve vlahém podzimním podvečeru 5. prosince 2014 na cestu místním občanům, jež se zde i se svými dětmi každoročně v tuto dobu scházejí na tradiční Mikulášské nadílce. S nastupující tmou se zde shromáždilo přes sto lidí se svými ratolestmi, aby netrpělivě očekávali příchod svatého Mikuláše, anděla a čerta. Tentokrát bylo jejich úkolem nejen nadělování, ale i rozsvícení vánočního stromu.

Malou slavnost zahájila stylová zvonkohra z elektrického klavíru a navodila atmosféru blížícího se konce roku. Předsedkyně Osadního výboru Zdena Boháčková všechny přivítala: „Doufám, že Mikuláš přijde dnes i k nám do Mladkova. Začal advent, blíží se vánoční svátky, narození Ježíška a všechny radosti kolem. Představuji místostarostu Boskovic Petra Malacha, DiS a předávám mu slovo.“

Ten se přestavil jako nová tvář reprezentace města a pokračoval: „Přeji všem krásný advent, Nový rok a především pevné zdraví.“

Zdena Boháčková dodala: „Věřím, že se situace v obci zlepší, že zdárně dokončíme kanalizaci, opravíme komunikace.“

Multiinstrumentalista Richard Novotný poté zahrál Tichou noc a malá slečna Pavlína Tajovská spustila na flétnu za jeho doprovodu Dej Bůh štěstí tomu domu. Sérii zakončila známá koleda Pásli ovce Valaši.

Malá Pavlínka náhle zvolala a ukazovala před sebe do tmy: „Já už vidím Mikuláše!“ Ten se pomalu a důstojně vynořil z večerního šera za doprovodu sněhobílého anděla a strašidelně vyhlížejících čertů.

„Stromečku, rozsviť se,“ vyslovil kouzelnou formuli Mikuláš a prostranstvím se za potlesku všech rozlilo světlo mnoha žároviček.

Anděl prozradil svou cestu do Mladkova: „Přišli jsme sem, protože prý je tu spousta hodných dětí.“ Drobotina se osmělila a každý předvedl, co umí. Někdo zpíval, rozezněly se flétny, jiný přednášel a za to si děti vykoledovaly od Mikuláše sladkou odměnu. Přitom nebyla nouze o humorné situace, kdy některé děti zapomenuly text. Ovšem vystoupení nejmenších je vždy roztomilé a drobné chybičky všichni přijali s úsměvem.

Předsedkyně Osadního výboru Zdena Boháčková poděkovala Mikuláši, anděli a čertům za nadílku, místním Sokolům a Sboru dobrovolných hasičů za finanční pomoc. Též vyzdvihla záslužnou práci Občanského sdružení Mlátek a mnoha místních občanů. Nakonec připomenula nové složení Osadního výboru, všem poděkovala za účast a vyjádřila přesvědčení, že za rok se zde všichni zase sejdou: „Přeji všem klidný adventní čas, prožijte pohodové Vánoce, všem v novém roce hodně zdraví a aby se nám společně v Mladkově dobře žilo.“

Richard Novotný se opět opřel do kláves a zahrál ještě několik známých koled. Prostranství před kapličkou se pomalu vyprázdnilo, zářící stromek svítil všem na cestu domů. I v dalších dnech bude připomínat slavnostní okamžiky pátečního podvečera a svými paprsky stmelovat v tomto svátečním čase lidi dobré vůle.