Port Macquarie, Austrálie

OBRAZEM: Světová meteorologická organizace představila nejlepší fotografie počasí

Světová meteorologická organizace zveřejnila výběr snímků, které zařadí do kalendáře vydávaného u příležitosti 70. výročí svého vzniku. Pozorovatelé počasí z celého světa poslali přes 1100 fotografií, v kalendáři dostane prostor čtrnáct z nich.

 

Porota složená z fotografů i meteorologů vybírala ze 75 fotografií, jež se dostaly do užšího výběru, a zvolila nakonec čtrnáct finálních. Na každý měsíc roku připadne jedna, poslední dvě fotografie budou na titulní a závěrečné stránce kalendáře. 

Fotografie byly vybírány hned podle několika kritérií – umělecké i odborné kvality, zajímavosti a přínosnosti z hlediska meteorologie a také podle toho, jak dobře se vztahují k tématu světového Dne meteorologie. Tím byly letos klima a voda. Porota se také snažila, aby vítězné fotografie co nejpestřeji zastupovaly celou planetu.