TÉMA

ČNR

30 let zpět: „My, lid České republiky, a my, lid Slovenské republiky“
„Česká republika a Slovenská republika, které spolu dobrovolně tvoří společný stát, Českou a Slovenskou Federativní republiku, respektují navzájem svou svrchovanost a svrchovanost společného státu.“ Na těchto principech byl postaven návrh smlouvy o státoprávním uspořádání společného státu. Smlouvu připravila společná komise České národní rady a Slovenské národní rady na jednání v Milovech. Návrhem smlouvy se měly nejprve zabývat politické strany a posléze ČNR a SNR. V případě jejího schválení mělo dojít k jejímu projednání Federálním shromážděním.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1992.
9. 2. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Blaho státu budiž nejvyšším zákonem, stojí nad sněmovnou
Nápis na průčelí budovy Thunovského paláce v Praze leccos napovídá o jejím tehdejším i současném využití. O bohaté historii dnešního sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pojednává dobová reportáž.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1991.
5. 1. 2022|Archiv ČT
30 let zpět: Česká menšina ve válkou zasažené Slavonii
Boje v Jugoslávii na začátku září 1991 opět eskalovaly – navzdory veškerým snahám mezinárodního společenství zprostředkovat mezi znesvářenými stranami smír. Konflikt se bezprostředně dotýkal také početné české a slovenské krajanské komunity v chorvatském Daruvaru.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1991.
3. 9. 2021|Archiv ČT
30 let zpět: Spor o plynovod
Na podzim roku1990 vznikl v souvislosti s přípravou rozpočtů spor o československý tranzitní plynovod a ropovod. Slovenská vláda v čele s Vladimírem Mečiarem usilovala o jejich rozdělení, česká a federální vláda si naopak přály zachovat jejich správu a vlastnictví na nadnárodní úrovni.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1990.
27. 11. 2020|Archiv ČT