Z největší skládky pro New York se stal bující přírodní park

Do Fresh Kills na západě Staten Islandu se svážely odpadky z New Yorku pět desítek let. Dříve největší skládka světa je dnes přírodním parkem plným rostlin a zvířat. Experti se teď snaží, aby se uměle vzniklý ekosystém zachoval i do budoucna.

Video Horizont ČT24
video

Z největší skládky pro New York se stal bující ekosystém

Úřady skládku zřídily v roce 1948 jako hlavní úložiště odpadu pro rostoucí metropoli. Během let se z Fresh Kills stala největší skládka na Zemi rozkládající se na ploše téměř devíti čtverečních kilometrů. Po jejím uzavření v roce 2001 došlo za krátkou dobu k přeměně na bující ekosystém.

„Opravdu mnoho volně žijících živočichů se sem začalo vracet a žít v tomto travnatém prostředí. Pro nás je to zajímavé sledovat, protože nejde o původní ekosystém,“ uvedla vedoucí sekce vědy a rozvoje parku Cait Fieldová.

Oblast u průlivu Arthur Kill byla původně přílivovými mokřady. Po navršení odpadků, zejména papíru, došlo k vytvoření umělých kopců a zároveň zpevnění celého podloží. Déšť zde pak vytváří zcela nové vodní nádrže, které přispívají k rozvíjení místní fauny a flory.

Bývalá skládka na Staten Island
Zdroj: New York City Department of Sanitation/ČT24

Park se stal domovem řady druhů zvířat

„Máme zde asi osm hnízd, kde se úspěšně usídlil orlovec říční. Loví ryby v místních potocích. Letos tu máme také asi 45 párů strnadce pustinného, což jsme opravdu nečekali, protože jejich výskyt je poměrně vzácný. V zimě tu jsou i poštolky a můžete dokonce vidět sovici sněžnou. Máme tu i hodně savců,“ uvedla Fieldová.

Jméno Fresh Kills nepochází z angličtiny a nemá tak mít žádný negativní podtext. Název Kill má původ v holandštině ve slovu pro proud nebo vodní kanál. I tak ale místo tragicky dostálo svému volnému překladu, když se jen několik měsíců po uzavření muselo znovu otevřít, aby zde bezpečnostní složky mohly po 11. září roztřídit trosky Světového obchodního centra, včetně ostatků obětí, říká redaktor ČT Oliver Jahn.

Vědci park i v něm žijící živočichy monitorují

I přes pohnutou minulost celý ekosystém prosperuje. Aby se zachoval i pro budoucí generace, pracuje na místě řada vědeckých týmů, které živočichy a stav jejich prostředí monitorují. „Ptáci se tady očividně i rozmnožují. Zaznamenali jsme mnoho čerstvě vylíhnutých jedinců, kteří se narodili toto léto. Čeká je tak jejich první zima nebo migrace a vedou si opravdu dobře,“ uvedla profesorka univerzity CUNY na Islandu Lisa Manneová.

Šestnáct let po poslední dovážce odpadu do Fresh Kills připomíná dlouholetý účel místa jen občasná výpusť pro sběr methanu. Toho se tam díky rozkladu pod povrchem vyprodukuje každoročně za 12 milionů dolarů. Pro město jsou to vítané peníze, které jdou i na další kultivaci tohoto unikátního ekosystému.