Políček polské vládě: Podle ústavních expertů oslabuje demokracii a právní stát

Ústavní experti Rady Evropy z takzvané Benátské komise varovali, že kroky nové polské konzervativní vlády vůči tamnímu ústavnímu soudu „oslabují demokracii, respektování lidských práv a právní stát“. Pátečního zasedání komise se účastnili také zástupci polské vlády.

Polský ústavní soud
Zdroj: Reuters Autor: Kacper Pempel

Podle novely zákona má ústavní soud rozhodovat za účasti nejméně 13 z celkem 15 soudců, a to dvoutřetinovou většinou, zatímco až dosud stačilo devět soudců a prostá většina. Kontroverzní předpis prosadila loni v prosinci vláda konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS). Podle opozice má tato novela za úkol ochromit fungování nejvyššího justičního orgánu v zemi a omezit jeho nezávislost.

Benátská komise kritizuje jako neústavní volbu nových členů ústavního soudu v předchozím i nynějším parlamentu. Podle mínění komise může novela učinit ústavní soud neefektivní a odmítání vlády PiS zveřejnit nálezy ústavního soudu může krizi jen prohloubit.

„Vysoké kvorum pro usnášeníschopnost, požadavek dvoutřetinové většiny pro přijetí rozhodnutí a striktní pravidla, která znemožňují řešit naléhavé případy, zejména v jejich celkovém účinku, by způsobily neúčinnost (ústavního soudu). Proto by tyto změny ohrozily nejen právní stát, ale také fungování demokratického systému.“

Benátská komise

k polské novele zákona o ústavním soudu
„Benátská komise zopakovala argumenty pouze jedné ze stran. To je věc, která mě velice znepokojuje,“ zhodnotil jednání náměstek polského ministra zahraničí Konrad Szymański, podle kterého mohla komise pro vyřešení sporu udělat víc, i když některé formulace oproti pracovní verzi své zprávy zmírnila. „Obávám se, že názor (komise) posílí přesvědčení opozice, že záležitosti lze vyřizovat za pomoci evropských institucí. Dal bych přednost tomu, kdyby ve zprávě byla vyjádřena ochota ke kompromisu,“ dodal.

Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného polského činitele napsala, že vláda svou oficiální reakci zveřejní v sobotu dopoledne.

PiS je podle polských médií odhodlána ve sporu o ústavní soud neustoupit ani o píď, přestože se Benátská komise chopila vypracování zprávy o situaci v Polsku na žádost vlády, respektive ministerstva zahraničí. Vládní představitelé již dříve uvedli, že názor komise je nezávazný a že je na vládě, nakolik se bude radami z Benátek řídit. Opozice naopak argumentuje tím, že doporučení komise dosud ignorovalo jen Rusko.

Český ministr spravedlnosti Robert Pelikán v reakci na sdělení Benátské komise uvedl, že je „do značné míry zneklidněn tím, co se v Polsku v těchto věcech děje“. Varšavě by doporučil, aby názory Benátské komise respektovala.

Podle polských médií se očekává, že po Velikonocích se bude situací v Polsku znovu zabývat Evropská komise.

Polský ústavní soud ve středu označil nová pravidla regulující jeho činnost za neústavní. Krize v Polsku tím ale neskončila, protože premiérka Beata Szydlová už předem avizovala, že nález nebude považovat za legitimní a nezveřejní jej v úředním věstníku.