Le Penová k přistěhovalcům: Je třeba utáhnout kohoutky

Předsedkyně francouzské krajně pravicové strany Národní fronta Marine Le Penová v rozhovoru pro ČT hájí svou protiuniíjní a protimigrační politiku.„Je potřeba zamezit všemu, co činí Francii atraktivní, ať už se jedná o kompletní zdravotní péči, bezplatné vzdělávání pro děti, poskytované ubytování a různé typy sociální podpory. Už nemáme nic, co bychom vám mohli nabídnout,“ říká Le Penová, která se rovněž netají svým obdivem k ruskému prezidentovi Putinovi.
Video Le Penová v Událostech, komentářích
video

Le Penová v Událostech, komentářích

Pošleme je tam, odkud přišli

Celá Evropa se v současné době potýká s problémem ilegálního přistěhovalectví. Každý den se na starý kontinent pokouší dostat tisíce migrantů, mnoho z nich při tom přijde o život. Marine Le Penová z této situace viní čelné představitele Evropské unie. „Vlny imigrace způsobila destabilizace Sýrie a Libye, došlo k absurdním vojenským akcím a za to mohou političtí vůdcové. Evropská unie podle mě dělá přesný opak toho, co by měla. Je potřeba zachránit imigranty, ale až je zachráníme, je potřeba poslat je tam, odkud přišli,“ říká Le Penová, kterou její odpůrci považují za fašistku.

S imigrací hlavně ze severu Afriky se v posledních měsících pokouší vypořádat především Itálie, nicméně obrovský problém představuje i pro Francii, Saint-Dennis se dnes běžně označuje jako ghetto. „Máme sedm milionů nezaměstnaných a skoro deset milionů chudých. Už nemůžeme dále přijímat značné masy imigrantů. To je realita, která tady je už řadu let a kdybychom to byli říkali dřív a jednali podle této skutečnosti, pak bychom nebyli v situaci, v které nyní jsme,“ tvrdí Le Penová.

Marine Le Pen, předsedkyně francouzské Národní fronty
Zdroj: ČT24

Evropská unie je kvazitotalitní model

Z této situace viní především Evropskou unii a její vrcholné politické představitele. „My víme, že jsou tady muži a ženy, kteří prožívají válku nebo chudobu a kteří se domnívají, že Evropa je ráj. Politické vedení jim umožnilo sem přijít a právě oni jsou těmi skutečnými viníky. Cílem politiků je umožnit obyvatelům, aby byli co nejšťastnější a toho dosáhneme zaměstnaností, zachováním rodiny, ochranou identity a kultury. A to vše nám Evropská unie zakazuje. Ve všech oblastech a okolnostech nás oslabuje,“ domnívá se francouzská politička.

Její popularita, stejně jako volební preference Národní fronty ve Francii rostou. „Marine Le Penová staví všechno tak, jako kdyby za to mohli její političtí konkurenti, ale zamlčuje, že za to mohou také mezinárodní okolnosti globálního světa,“ soudí redaktor ČT Zdeněk Velíšek. „Její jednoduché a nikým nevyvracené argumenty působí. Nemá ale žádné recepty,“ dodává.

Le Penová chce být prezidentkou

Marine Le Penová by se v roce 2017 ráda stala francouzskou prezidentkou. Její politický program hraje především na vlasteneckou notu. „V prvé řadě obnovím demokracii, která už fakticky neexistuje. To znamená, že francouzskému lidu vrátím jeho moc a suverenitu. Lid je jediný legitimní suverén. Dnes jsou všechny pravomoci lidu přeneseny na Evropskou unii, která objektivně představuje kvazitotalitní model,“ líčí Le Penová první kroky, které by z Elysejského paláce ráda podnikla.

„Zbourá schengenské hranice. To je nebezpečí, které hrozí, jestliže se vlády v evropských zemích ujmou nacionalisté, kteří se budou snažit obnovit samostatnost v rámci národních hranic. V tom případě oddělí jednotlivé země od sebe a připraví Českou republiku a českého občana o největší výdobytek připojení k demokratické Evropě, a to je svoboda pohybu,“ obává se Velíšek.

Marine Le Penová při eurovolbáchNárodní fronta (Front National) je krajně pravicovou stranou, která se staví proti imigraci, a to především muslimů ze severní a západní Afriky. Hlásá zákaz potratů, podporu místní tradiční kultury, větší nezávislost na EU a dalších mezinárodních organizacích. Dále prosazuje stanovení tarifů nebo jiných ochranných opatření před levným dovozem, obnovení trestu smrti, zejména pro teroristy, vrahy a překupníky drog, zrušení dvojího občanství, nižší daně nebo zastavení výstavby mešit. V současnosti má asi 75 tisíc členů.

Národní frontu založil Jean-Marie Le Pen v roce 1972, když kolem sebe sdružil odpůrce přistěhovalců a evropské integrace. Její původní název zněl Národní fronta za francouzskou jednotu. Pod vedením jeho dcery Marine Le Penové se Národní fronta pokouší distancovat od rasismu. Nyní hlásá politiku silného státu podporujícího sociální zabezpečení, který má být určen pouze „pravým Francouzům“ a chránit je před globalizací a před „islamizací“ Francie.